Министерство Финансов

Министерства

10 запросы
Buna ziua! Ministerul Finanțelor a examinat solicitarea Dvs. referitor la transferul mijloacelor în sumă de 291 000,00 lei către primăria Leova și co...
Solicitare informații de interes public
Ответ Министерство Финансов на Ludmila Rurac в .

Превышен срок.

Buna ziua! Vă informăm că scrisoarea Dvs a fost recepționată.
Solicitare de informații
Ответ Министерство Финансов на Stela Pavlov в .

Успешно.

MINISTERUL FINANŢELOR AL REPUBLICII MOLDOVA 11.07.2022 nr. 04-07/610 La nr. Doamnei Steluța Pavlov Director de proiect Asociația obștească ”Juri...
Informaţii oficiale/de interes public
Запрос, отправленный Министерство Финансов Diana в .

Превышен срок.

Dlui Ruslan Malai Director al Agenției Achiziții Publice În conformitate cu prevederile art. 34 din Constituţia Republicii Moldova, Legii privind ac...
Copia Ordin
Ответ Министерство Финансов на Ina Cojocaru в .

Успешно.

Digitally signed by Ivanicichina Tatiana Date: 2021.08.25 15:07:21 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova...
Solicitare de informații
Ответ Министерство Финансов на Natalia в .

Успешно.

TVA pentru produsele exportate
Ответ Министерство Финансов на Sandu PANUS в .

Успешно.

Rugam confirmarea mesajului receptionat MINISTERUL FINANŢELOR AL REPUBLICII MOLDOVA МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА MD-2005, mun.Chişinău,...
Răspunsul a fost obținut la solicitarea expediată în adresa Ministerului Finanţelor din numele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului. În cazul î...
MINISTERUL FINANŢELOR AL REPUBLICII MOLDOVA МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА MD-2005, mun.Chişinău, str.Constantin Tănase, 7 www.mf.gov.md,...
Copii acte publice
Ответ Министерство Финансов на Valeriu в .

Успешно.

Buna ziua. Urmare a examinarii solicitarii din 19.12.2018, Ministerul Finantelor expediaza atasat copia ordinului nr.18 din 23.01.2018 si 198 din 13....

Отображаются только запросы с использованием VreauInfo. ?