Просмотр и поиск запросов

  

Найдено 603 запросов

Exerciții cu rezerviștii Forțelor Armate 2023
Запрос, отправленный Министерство Обороны Florin Grosu в .

В ожидании ответа.

Către Ministerul Apărării, CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public: 1....
Date statistice de la Oficiului medicilor de familie Pașcani, r. Criuleni
Запрос, отправленный Районный Совет Криулень Diana в .

В ожидании ответа.

Către Consiliul Raional Criuleni, Oficiului medicilor de familie Pașcani, r. Criuleni CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informaț...
This is the mail system at host mail.vreauinfo.md. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients....
i*пд!",ё rgгч тк i; ýiGURANTA ALiMENTEL0R д{; Егl T,L{ ft Аэ MD-2009, mчп. Chi;iniu, str. М.КоgйIпiсеапч, б3 Tel/fax. Republica Моldоча 3 22) 26-4...
Lista nominală a procurorilor sancționați disciplinar, 2022
Запрос, отправленный Высший совет прокуроров Diana в .

В ожидании ответа.

Către Consiliul Superior al Procurorilor, CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes...
Г-ну Валентину Чимпоеш, примару города Басарабяска, от г-жи Юлианы Волковой, журналиста BAStv...
Bună ziua! Cancelaria de Stat informează că, în conformitate cu art.75 alin.(1) din Codul administrativ al Republicii Moldova, petiţia trebuie să con...
Monument de for public
Ответ на Natalia Junghietu в .

Успешно.

'(,t ! t,l () Ministry of Culture of the Republic of Moldova Ministenrl Culturii al Republicii Moldova o \tD.201?. slr. r'.icolae Ior8a nr.:,1...
Străzi în gestiunea ASD
Ответ Administrația de Stat a Drumurilor на Natalia Junghietu в .

Успешно.

Către Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de in...
Bună ziua! Solicităm confirmarea recepționarii mesajului. Cu respect, Specialist principal Serviciul monitorizare și relații cu publicul Tel: 0299...
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL TARACLIA CONSILIUL ORĂŞENESC TARACLIA PRIMĂRIA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА РАЙОН ТАРАКЛИЯ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ТАРАКЛИЯ ПРИМЭРИЯ 7401 R...
Contractarea B.A.A. Gladei și Partenerii pentru reprezentarea intereselor Comisiei
Запрос, отправленный Diana в .

Задерживается.

Către Comisia Pre-Vetting, CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public: 1. Cu...
Во внимание Генеральная прокуратура,н а основании ст.4,5,22 Закона №982 от 11.05.2000 года «О доступе к информации», в соответствии со ст. 4 п.2) Зако...
об освобождении обвиняемого Андрея Гарановского
Запрос, отправленный Генеральная прокуратура Антонина в .

Отказано запрашивающим.

Во внимание Генеральная прокуратура,на основании ст.4,5,22 Закона №982 от 11.05.2000 года «О доступе к информации», в соответствии со ст. 4 п.2) Закона...
Во внимание Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов, ЗАЯВЛЕНИЕ Согласно Закону №. 982/2000 о доступе к информации, запрашиваю следу...
Membrii Secretariatului Comisiei Pre-Vetting
Ответ на Zama Vitalie в .

Отказалась.

Stimate dle Vitalie Zama,  Comisia a examinat cererea dumneavoastră din 13 ianuarie 2023 cu privire la accesul la informații în temeiul Legii nr. 98...
Numărul de copii care învață în Gimnaziul din c. Pașcani, ultimii 4 ani
Запрос, отправленный Районный Совет Криулень Diana в .

Задерживается.

Către Consiliul Raional Criuleni, Direcția Educație Criuleni CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele i...
[1][IMG][2] Aviz de verificare complet.pdf References Visible links 1. https://drive.google.com/file/d/1n3dJAZY3WRSVqc3kStEXjRFd53_1dOYy/view?usp=d...
Uniunea Avocaților din Republica Moldova Союз Адвокатов Республики Молдова Union of Advocates of the Republic of Moldova ____________________________...
01 februarie 2023 nr.20-1d/27 Dnei Diana Butnaru La solicitarea Dvs din 30.01.2023, Va remitem listele procurorilor angaja*i *i demis...