Министерство инфраструктуры и регионального развития

Министерства

12 запросы
Autoritatea Aeronautică Civilă NU a furnizat parola, iar înainte ca Secretariatul MIDR să răspundă la această solicitare, aceasta nu poate fi considera...
cerere Acces la informaţie - Executarea bugetului, atacuri cibernetice, salarii si recompense, sanctiuni disciplinare Ministerul Infrastructurii și D...
Nicolae Coșeru cerere Acces la informaţie - Proiecte finalizate în nordul R. Moldova   Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Repub...
cerere Acces la informaţie - Infrastructura de canalizare si epurare a apelor uzate Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii...
Rurac Ludmila cerere Acces la informaţie - Informaţii oficiale/de interes public Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Mo...
Juriștii pentru Drepturile Omului, solicită informații de interes public,  Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova N...
Bună ziua, Vă informăm că petiția Dumneavoastră electronică din 30 noiembrie 2021, privind solicitarea de informații, nu întrunește elementele petiție...
Către Ministerul Economiei și Infrastructurii, CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de in...
Către Ministerul Economiei și Infrastructurii, CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de in...
Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova 05/1-3315 din 09.07.2021 Juriștii pentru Drepturile Omului Cu referire la demersul nr...
Vă sugerăm să expediați aceasta solicitare Primăriei Strășeni, fiindcă anume administrația publică locală este responsabilă de amenajarea și întreținer...

Отображаются только запросы с использованием VreauInfo. ?