Dlui Alexei Gherțescu
Preşedinte al Consiliului Concurenţei

În conformitate cu prevederile art. 34 din Constituţia Republicii Moldova, Legii privind accesul la informaţie nr.982/2000 și Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (art. 10), Asociaţia Obştească „Juriştii pentru Drepturile Omului” Vă solicită următoarele informaţii oficiale/de interes public:

1. Lista integrală a conducătorilor/membrilor structurilor de conducere și a conducătorilor de secții, direcţii şi direcţii generale cu indicarea, per fiecare persoană în parte, în conformitate cu art. 10 – 21/1 din Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 270/2018, a salariului de bază; sporului lunar pentru gradul profesional; sporului lunar pentru deţinerea titlului ştiinţific şi/sau ştiinţifico-didactic; sporului lunar pentru deţinerea titlului onorific; sporului pentru performanţă; sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile; sporurilor pentru munca suplimentară, pentru munca de noapte şi/sau pentru munca prestată în zilele de sărbătoare nelucrătoare şi/sau în zilele de repaus; sporului pentru participare în proiecte de dezvoltare finanţate din surse externe; sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii de risc sporit pentru sănătate; premiilor unice; premiului anual pentru anul 2021;
2. Lista contractelor de achiziție publică de bunuri, servicii și lucrări de valoare mică, ale căror valoare depășesc suma de 10.000 lei pentru bunuri, servicii și lucrări, fără taxa pe valoarea adăugată, încheiate în anul 2022, în conformitate cu Regulamentul privind achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 665/2016. Vă rugăm să includeți data încheierii contractului, părțile contractante, obiectul achiziției publice și valoarea contractului;
3. Informații privind subsidiile/granturile/donațiile acordate persoanelor juridice în anii 2021 – 2022, inclusiv informații privind beneficiarul, baza legală, statutul juridic și data semnării/acordării per fiecare subsidiu/grant/donație în parte.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,
Diana

Совет по конкуренции

Bună ziua,
Scrisoarea Dumneavoastră a fost recepționată de cancelaria Consiliului Concurenței și înregistrată cu nr.2112 din 20.06.22.

показать цитируемые разделы

Совет по конкуренции

3 прикрепление

Va remitem atasat Raspunsul Consiliului Concurentei nr. DJ-04/209-1031 din
06.07.2022 la cererea AO „Juriștii pentru Drepturile Omului” nr. 251/2022
din 14.06.2022
--

Vă rugăm confirmarea recepționarii prezentului mesaj.

 

Cu respect,

Elena Sedlețchi, 

controlor principal de stat

Direcția juridică

Consiliul Concurenței

022273443

067655020

 

 

Совет по конкуренции

3 прикрепление

--------------------------------------------------------------------------

От: "sedletchi elena" <[adresă de email]>
Кому: "cancelaria" <[adresă de email]>
Отправленные: Среда, 6 Июль 2022 г 14:54:28
Тема: Raspunsul Consiliului Concurentei la cererea AO „Juriștii pentru
Drepturile Omului” nr. 251/2022 din 14.06.2022

--------------------------------------------------------------------------

From: "sedletchi elena" <[adresă de email]>
To: "cancelaria" <[adresă de email]>
Sent: Wednesday, July 6, 2022 2:52:56 PM
Subject: Raspunsul Consiliului Concurentei la cererea AO „Juriștii pentru
Drepturile Omului” nr. 251/2022 din 14.06.2022
Va remitem atasat Raspunsul Consiliului Concurentei nr. DJ-04/209-1031 din
06.07.2022 la cererea AO „Juriștii pentru Drepturile Omului” nr. 251/2022
din 14.06.2022
--

Vă rugăm confirmarea recepționarii prezentului mesaj.

 

Cu respect,

Elena Sedlețchi, 

controlor principal de stat

Direcția juridică

Consiliul Concurenței

022273443

067655020