Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor

Agenţii

10 cereri
Bună ziua, se remite atașat scrisoarea Agenției Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor email: [adresă de email] website: http://ansa.gov.m...
Bună ziua, se remite atașat scrisoarea Agenției. Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor email: [adresă de email] website: http://ansa.gov.m...
Nr. de veterinari în nordul RM
Răspunsul trimis de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor către Nicolai Coșeru la data .

Succes

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor email: [adresă de email] website: http://ansa.gov.md/ Str. Mihail Kogălniceanu 63 AGENTIA NATIoNALД...
Informaţii oficiale/de interes public
Răspunsul trimis de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor către Stela Pavlov la data .

Refuzat

Bună ziua, se remite atașat răspuns la solicitarea dvs parvenită prin corespondența electronică  ---- Agenția Naționala pentru Siguranta Alimentelo...
NATIONAL FOOD SAF'BTY AGBNCY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA AGENTIA NATIONALA PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR A REPUBLICII MOLDOVA str. M. Kogllniceanu,63,...
i*пд!",ё rgгч тк i; ýiGURANTA ALiMENTEL0R д{; Егl T,L{ ft Аэ MD-2009, mчп. Chi;iniu, str. М.КоgйIпiсеапч, б3 Tel/fax. Republica Моldоча 3 22) 26-4...
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR MD-2009, str. M. Kogălniceanu, 63, mun. Chişinău Republica Moldova Tel/fax. (+373 22) 26-46-40, 29-47...
Lista exploatații comerciale
Răspunsul trimis de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor către Natalia Junghietu la data .

Succes

-------------------------------------------------------------------------- De la: "Popa Oxana" <[adresă de email]> Către: "foi+request-237-fa294a72"...
Calitatea ouălor
Răspunsul trimis de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor către Svetlana la data .

Succes

www.vreau info.md [FOI #196 email] Prin prezenta, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor vă informează că la moment în Republica Moldova...
terasa Kogalniceanu trattoria
Solicitare trimisă la Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor de către sergiu bejenari la .

Termen depășit

Către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informați...

Numai cererile facute utilizând VreauInfo sunt afişate. ?