Agenția Națională de Asistență Socială

O autoritate publică, de asemenea numită şi ANAS

1 cerere
M IS T E R U L MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL PROTECTION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA AGENŢIA NAŢIO...

Numai cererile facute utilizând VreauInfo sunt afişate. ?