Către Primarul oraşului Orhei (Primăria Orhei),

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Copiile documentelor (ordine, dispoziții, decizii) care au stat la baza deciziei de a expune la licitație ternul cu numărul cadastral 6401207054, inclusiv cele ce justifică expunerea la licitație a unui teren cu bonitatea/fertilitatea 65 grade
2. Copiile documentelor care au stat la baza schimbării adresei terenului cu numărul cadastral 6401207057 din str. Lazo f/n în str.Stejarilor 5
3. Răspunsul la întrebarea care a fost motivul, necesitatea și la indicația cui a fost expus la licitație terenul cu numărul cadastral 6401207054, care avea o bonitate/fertilitate de 65 grade? dacă art.15 din Codul Cadastral prevede că ”Pentru construcţia obiectivelor industriale, comunale, de locuinţe, căilor ferate şi autostrăzilor, liniilor de transport electric, conductelor magistrale, precum şi pentru alte necesităţi decît cele agricole sau silvice, se atribuie terenuri cu bonitate scăzută, precum şi terenuri neîmpădurite.”, iar Hotărârea Nr. 1451 din 24-12-2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de atribuire, modificare a destinaţiei şi schimbul terenurilor prevede că
”Pentru construcţia obiectivelor industriale, comunale, locative, căilor ferate şi autostrăzilor liniilor de transport electric, liniilor telecomunicaţiilor electronice, conductelor magistrale, precum şi pentru obiectivele cu destinaţie agricolă (silvică) se atribuie, în primul rînd, terenurile ce nu se folosesc pentru creşterea producţiei agricole (silvice), terenurile cu bonitate scăzută (gradul de evaluare a fertilităţii naturale mai mic de 40) şi cele neîmpădurite.”
...

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Maxim Djamanov

Diana Butnaru,

2 Atașamente