Acte pentru lucrările de construcție executate pe terenul public cu numărul cadastral 3147110.234 din s. Pașcani, r. Criuleni

Solicitarea a fost parţial reuşită.

Către Consiliul Raional Criuleni,
Primarului comunei Pașcani, raionul Criuleni

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
În legătură cu lucrările de construcție executate pe terenul public cu numărul cadastral 3147110.234 din s. Pașcani, r. Criuleni, solicităm prezentarea informației (cu anexarea copiilor actelor administrative respective) după cum urmează:
1. copia deciziei Consiliului comunei Pașcani privind inițierea lucrărilor de proiectare și construcție a imobilului respectiv, însoțită de:
- extrasul din procesul-verbal al ședinței/lor consiliului local în care a fost abordată problema respectivă;
- informația privind sursele mijloacelor de finanțare;
- informația relevantă privind consultarea publică a proiectului de decizie;
2. copiile certificatului de urbanism și autorizației de construire, însoțite de:
- raportul de expertiză;
- avizele organelor de supraveghere.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,
Diana

Diana Butnaru,

1 Atașament