Acte pentru lucrările de construcție executate pe terenul public cu numărul cadastral 3147110.234 din s. Pașcani, r. Criuleni

În acest moment asteptăm un răspuns de la Consiliul Raional Criuleni, ei ar trebui să raspundă prompt şi în mod normal nu mai târziu de (detalii).

Către Consiliul Raional Criuleni,
Primarului comunei Pașcani, raionul Criuleni

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
În legătură cu lucrările de construcție executate pe terenul public cu numărul cadastral 3147110.234 din s. Pașcani, r. Criuleni, solicităm prezentarea informației (cu anexarea copiilor actelor administrative respective) după cum urmează:
1. copia deciziei Consiliului comunei Pașcani privind inițierea lucrărilor de proiectare și construcție a imobilului respectiv, însoțită de:
- extrasul din procesul-verbal al ședinței/lor consiliului local în care a fost abordată problema respectivă;
- informația privind sursele mijloacelor de finanțare;
- informația relevantă privind consultarea publică a proiectului de decizie;
2. copiile certificatului de urbanism și autorizației de construire, însoțite de:
- raportul de expertiză;
- avizele organelor de supraveghere.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,
Diana