Către Ministerul Justiției,

Conform Legii nr. 148 din 09.06.2023 privind accesul la informațiile de interes public, solicit următoarele informații :

- Lista actiunilor în regres, cu indicarea numelui și prenumelui pârâtului, inițiate de ministerul Justiției în urma condamnărilor Curții de la Strasbourg, în anii 2020, 2021, 2022 și 2023?

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Zama Vitalie

Sent request to Ministerul Justiției again, using a new contact address.

Cachita Constantin, Ministerul Justiției

Stimate domnule Vitalie ZAMA,
Prin prezenta, confirmăm recepţionarea mesajului electronic din 25 martie
2024 cu privire la furnizarea informaţiei privind lista acţiunilor în
regres pe perioada 2020-2023.
La cele solicitate, vă comunicăm că în temeiul art. 27 alin. (1), (2) şi
(3) al Legii nr. 151/2015 cu privire la Agentul Guvernamental, au fost
înaintate în instanţa de judecată de către Ministerul Justiţiei cereri de
încasare în ordine de regres de la   următoarele persoane/autorităţi
publice :
 1) Vasile  BOTNARI – în urma Deciziei Curţii Europene a Drepturilor
Omului din 16 iulie 2020, cauza Bayraktar v. Republica Moldova (cererea
nr. 13292/19);

       2)  Primăria mun. Chişinău/Consiliul mun. Chişinău, Primăria or.
Vadul lui Vodă – în urma Hotărîrii Curţii Europene a Drepturilor Omului
din 15 septembrie 2020, cauza Marian şi alţii v. Republica Moldova
(cererea nr. 40909/12 şi alte cinci cereri);

       3)  Primăria mun. Chişinău/Consiliul mun. Chişinău – în urma
Hotărîrii Curţii Europene a Drepturilor Omului din 16 februarie 2021,
cauza Caraman v. Republica Moldova (cererea nr. 49937/08);

       4)  Primăria mun. Chişinău/Consiliul mun. Chişinău – în urma
Hotărîrii Curţii Europene a Drepturilor Omului din 19 octombrie 2021,
cauza Prodius şi alţii v. Republica Moldova (cererea nr. 44894/13 şi alte
trei cereri).

        

        Cu respect,

        Constantin Ccahiţa

        Şef al Direcţiei contencios din cadrul Ministerului Justiţiei