Bugetul pentru anul 2020

Răspunsul la această cerere este mult peste termen. Conform legii, în oricare circumstanţe, Primarul satului Bulboaca (Primăria Bulboaca) ar fi trebuit să vă răspundă până acum (detalii). Vă puteţi plânge către cerând o revizuire internă.

Către Primarul satului Bulboaca (Primăria Bulboaca),

CERERE
Prin prezența, în temeiul art.109 alin. (1), alin. (2) din Constituția Republicii Moldova din 27.08.1994, în temeiul art.13 alin (1) lit.(b,c,d,e), art.19 din Legea Nr. 768 din 02.02.2000 privind statutul alesului local, în temeiul art.5 alin (2) lit.(a,b,c), art.6 alin (1), alin (2) din Legea Nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație, în temeiul art.17 alin (1), alin.(3) lit.(a,b,c,d), alin. (4) lit.(a,b,c,d) și alin. (5) din Legea Nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, solicit din cadrul Administrației Publice Locale Bulboaca, din activitatea Primăriei Bulboaca pe perioada anului 2020, inclusiv cu prezentarea următoarelor acte confirmative :
1.Raport anual privind executarea bugetului conform clasificației economice bugetare ;
2.Darea de seamă anuală pe compartimente de venituri și articole de cheltuieli pentru fiecare instutuție publică și compartiment de cheltuieli aflat în subordine :
- întreprinderi municipale;
- serviciul de aprovizionare cu apă și canalizare
- serviciul de salubritate;
- serviciul de iluminat stradal;
- serviciul de amenajarea teritoriului,
- serviciul de intreținere și amenajare a drumurilor locale;
- direcția tineret și sport
- grădinițe;
- biblioteci;
-ajutoare unice
- e.t.c.;
3. Contracte de achiziții cu anexarea procedurii de achiziție ( CVM sau COP) , devize de cheltuieli , facturi și procese verbale de îndeplinirea lucrărilor de reparații capitale și reparații curente efectuate în anul 2020;
4. Planul de achiziții aprobat pentru anul 2020 la achiziționarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor cu anexarea dării de seama privind realizarea achizițiilor prezentată Agenției Achiziții Publice pentru anul 2020 și registrul de înregistrare a contractelor de achiziții anul 2020;

Vă rog ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

MIHAI PLATON
MD-6512, str. Alexandru Donici nr.11, s.Bulboaca
09.08.2021

Diana Butnaru,

1 Atașament