Către Ministerul Educaţiei Culturii și Cercetării,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
De curând am aflat că autoritățile (Guvernul) a lansat un program de burse pentru tineri. Am consultat mai multe pagini pe internet însă nu am putut găsi nicio informație completă. Vreau să știu

1. care sunt condițiile prin care un tânăr poate să acceadă la aceste burse;
numărul de burse;
2. numele bursierilor din ultimii ani care au beneficiat de aceste burse;
3. suma totală pe care a alocat-o statul pentru această cauză în ultimii trei ani.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Ilie, student la Academia de Studii Economice, anul II.

Olesea Ciobanu, Ministerul Educaţiei și Cercetării

Stimate dle Ilie CHIRTOACA,
Pentru a vă oferi un răspuns la solicitarea dvs., vă rugăm să ne
concretizați care este programul de burse pentru tineri la care vă
referiți. Or, un astfel de program nu există. În schimb, Guvernul
Republicii Moldova intervine pe multiple alte aspecte de susținere a
domeniului de tineret, conform legislației. O informație completă, vizând
programele adresate tinerilor, poate fi găsită pe pagina oficială a
Ministerului Educației și Cercetării, la meniul TINERET. 

IMPORTANT / CONFIDENȚIAL: Acest mesaj conține informații care pot fi
confidențiale și/sau exceptate de la divulgare în temeiul
legii/reglementărilor în vigoare. Dacă nu sunteți destinatarul acestui
mesaj, sunteți notificat prin prezenta că divulgarea, copierea, utilizarea
sau distribuirea oricăror informații sau materiale transmise cu acest
mesaj este strict interzisă. Dacă din greșeală recepționați acest mesaj,
vă rugăm să-l remiteți imediat prin e-mail și să ștergeți mesajul și orice
fișier atașat acestuia.

Către Olesea Ciobanu,

Stimata Doamna Ciobanu,

Va multumesc pentru precizare. În baza informației prezentate, precizez că adresa sugerată de către dvs (meniul TINERET) din pagina oficiala MECC nu contine asemenea informație sau aceasta nu este ușor accesibilă. In general, caseta din meniul TINERET nu conține o secțiune/subsecțiune referitoare la burse.

Pentru a clarifica solicitarea menționez, că as vrea sa cunosc care au fost conditiile de eligibilitate pentru bursele care sunt oferite de catre Guvern/Ministerul Educatiei in perioada 2019 - 2021, pentru studenti, indiferent că sunt burse de merit sau unice, sau de performanță, etc. Suplimentar as vrea să cunosc:

1. numărul de burse pentru studenti acordate de catre Ministerul Educatiei in perioada 2019 - 2021 (indiferent de tipul acestora);
2. numele bursierilor din ultimii 3 ani (2019 - 2021) care au beneficiat de aceste burse, inlcusiv pot fi indicate referințe la hot. de Guvern sau alte acte prin care au fost confirmate numele beneficiarilor;
3. suma totală pe care a alocat-o statul pentru burse alocate studentilor în ultimii trei ani (2019 -2021).

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Cu stimă,

Ilie CHIRTOACA

Olesea Ciobanu, Ministerul Educaţiei și Cercetării

Stimate dle Ilie CHIRTOACA,
Precizez repetat că, în Republica Moldova, nu există burse pentru sectorul de tineret. La meniul indicat anterior puteți găsi informații despre programele dedicate tinerilor.
Cu referire la bursele destinate studenților, vă informăm că ați obținut răspuns la acest subiect prin demersul nr. 04/1-09/3572 din 15.07.2019.
Cu urări de succes,
Olesea Ciobanu,
dr., conf.univ.,
consultant principal DPDÎS
Tel.: 0 (22) 23 36 52

IMPORTANT / CONFIDENȚIAL: Acest mesaj conține informații care pot fi confidențiale și/sau exceptate de la divulgare în temeiul legii/reglementărilor în vigoare. Dacă nu sunteți destinatarul acestui mesaj, sunteți notificat prin prezenta că divulgarea, copierea, utilizarea sau distribuirea oricăror informații sau materiale transmise cu acest mesaj este strict interzisă. Dacă din greșeală recepționați acest mesaj, vă rugăm să-l remiteți imediat prin e-mail și să ștergeți mesajul și orice fișier atașat acestuia.

----- Mesaj original -----
De la: "foi+request-354-bf024f30" <[FOI #354 email]>
Către: "Olesea Ciobanu" <[adresă de email]>
Trimis: marţi, 31 august, 2021 14:29:50
Subiect: Re: Răspuns

Către Olesea Ciobanu,

Stimata Doamna Ciobanu,

Va multumesc pentru precizare. În baza informației prezentate, precizez că adresa sugerată de către dvs (meniul TINERET) din pagina oficiala MECC nu contine asemenea informație sau aceasta nu este ușor accesibilă. In general, caseta din meniul TINERET nu conține o secțiune/subsecțiune referitoare la burse.

Pentru a clarifica solicitarea menționez, că as vrea sa cunosc care au fost conditiile de eligibilitate pentru bursele care sunt oferite de catre Guvern/Ministerul Educatiei in perioada 2019 - 2021, pentru studenti, indiferent că sunt burse de merit sau unice, sau de performanță, etc. Suplimentar as vrea să cunosc:

1. numărul de burse pentru studenti acordate de catre Ministerul Educatiei in perioada 2019 - 2021 (indiferent de tipul acestora);

2. numele bursierilor din ultimii 3 ani (2019 - 2021) care au beneficiat de aceste burse, inlcusiv pot fi indicate referințe la hot. de Guvern sau alte acte prin care au fost confirmate numele beneficiarilor;

3. suma totală pe care a alocat-o statul pentru burse alocate studentilor în ultimii trei ani (2019 -2021).

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Cu stimă,

Ilie CHIRTOACA

arată secţiunile citate