Centru de gestionare a deșeurilor periculoase

Solicitarea a fost parţial reuşită.

Către Agenția Proprietății Publice,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
În conformitate cu prevederile art. 50 din Legea nr. 209 din 29.06.2016 privind deșeurile, deșeurile de mercur necesită a fi gestionate în condiții de siguranță pentru mediu și sănătatea populației.
De asemnea, în conformitate cu prevederile art. 62 din Legea menționată, Centrul de gestionare a deşeurilor periculoase este întreprinderea care se ocupă de repartizarea tratamentelor pentru deşeurile periculoase, inclusiv deșeurile de mercur.
Actualmente, I.S."Centrul de Gestionare a Deșeurilor Periculoase" se află în administrarea Agenției Proprietăți Publice.
Reieșind din cele menționate, rog să mă informați cu privire la:
1. Centru de gestionare a deșeurilor periculoase activează? Care sunt date de contact, nr. de telefon?
2. În cazul cînd încă nu activează, cînd se preconizează să își înceapă activitatea?
3. Unde pot fi predate deșeurile care conțin mercur (ex. termometre, aparate de măsurat tensiunea care conțin mercur ș.a.)?

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Tarnovschi Ana

Igor Lapti,

1 Atașament