Nu ştim dacă cel mai recent răspuns la această solicitare conţine informaţiile solicitate sau nu – » dacă ştii Maxim Djamanov te rugăm autentifică-te şi permite accesul tuturor.

Cerere de acces la informații

Așteptăm ca Maxim Djamanov să citească răspunsul recent și să îi actualizeze statusul.

Către Agenția Servicii Publice,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Datele privin numărul copiilor cu domiciliul în municipiul Orhei, născuți în anii 2019,2020,2021. Datele privind sexul copiilor cu domiciliul în municipiul Orhei, născuți în anii 2019,2020,2021
2. Datele privin numărul copiilor cu domiciliul în raionul Orhei, născuți în anii 2019,2020,2021. Datele privind sexul copiilor cu domiciliul în raionul Orhei, născuți în anii 2019,2020,2021

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Maxim Djamanov

Agentia Servicii Publice, Agenția Servicii Publice

2 Atașamente

 

Rugăm confirmarea recepționării mesajului

 
I.P. "Agenţia Servicii Publice"
Republica Moldova, mun. Chișinău
str. Aleksandr Puşkin 42, MD-2012
tel. +373 022 50-4654

IMPORTANT / CONFIDENȚIAL: Acest mesaj conține informații care pot fi
confidențiale și/sau exceptate de la divulgare în temeiul
legii/reglementărilor în vigoare. Dacă nu sunteți destinatarul acestui
mesaj, sunteți noti fi cat prin prezenta că divulgarea, copierea,
utilizarea sau distribuirea oricăror informații sau materiale transmise cu
acest mesaj este strict interzisă. Dacă din greșeală recepționați acest
mesaj, vă rugăm să-l remiteți imediat prin e-mail și să ștergeți mesajul
și orice fișier atașat acestuia.

Nu ştim dacă cel mai recent răspuns la această solicitare conţine informaţiile solicitate sau nu – » dacă ştii Maxim Djamanov te rugăm autentifică-te şi permite accesul tuturor.