Către Agenția Servicii Publice,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1.Copiile actelor interne care descriu procedura transmiterii informației, menționată în răspunsul nr.01/2747 din 20.04.2022

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Maxim Djamanov
Transparenţă decizională,Decisional transparency,Транспарентность

Olesea Savcenco, Agenția Servicii Publice

1 Atașament

Domnule Maxim DJAMANOV,

Ca urmare a examinării solicitărilor Dvs. din 11.04.2021 (e-mail) și
respectiv 21.04.2022, vă comunicăm următoarele:

Instituția Publică „Agenția Servicii Publice” în activitatea sa se conduce
exclusiv de legislația în vigoare. Astfel, informația solicitată din RSP
se furnizează exclusiv în baza încheierii unui contract de prestări
servicii informaționale, cu acoperirea cheltuielilor operaționale, în
temeiul HG nr. 333/2002 , art. 15 al.3 (Cap. IV), valoarea căruia este
stabilită de fişa tehnologică elaborată în conformitate cu Nomenclatorul
serviciilor și tarifele acestora aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr.966/2020.

In contextul celor relatate, Agenția Servicii Publice își exprimă
disponibilitatea prestării serviciilor informaționale.

Cu respect

Tel: 022 269594