Cerere de acces la informații

Răspunsul la această cerere este amânat. Conform legii Consiliul Raional Orhei ar fi trebuit să vă răspundă propmt si către (detalii)

Către Consiliul Raional Orhei,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Copiile documentului/documentelor ce reglementează drepturile și obligațiile personalului ce asigură paza clădirii Consiliului Raional Orhei. Copiile documentului/documentelor ce reglementează drepturile și obligațiile vizitatorilor clădirii Consiliului Raional Orhei

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Maxim Djamanov