Către Consiliul Raional Orhei,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Copiile documentului/documentelor ce reglementează drepturile și obligațiile personalului ce asigură paza clădirii Consiliului Raional Orhei. Copiile documentului/documentelor ce reglementează drepturile și obligațiile vizitatorilor clădirii Consiliului Raional Orhei

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Maxim Djamanov

Consiliul raional Orhei,

1 Atașament

rîspuns la solicitare
Best regards!
Consiliul raional Orhei
str. M. Eminescu, 2
tel 023522058
fax 023520662

arată secţiunile citate