Cerere de acces la informații

Răspunsul la această cerere este mult peste termen. Conform legii, în oricare circumstanţe, Primarul oraşului Orhei (Primăria Orhei) ar fi trebuit să vă răspundă până acum (detalii). Vă puteţi plânge către cerând o revizuire internă.

Către Primarul oraşului Orhei (Primăria Orhei),

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Maxim Djamanov