Cerere de acces la informații

Răspunsul la această cerere este amânat. Conform legii Primarul oraşului Orhei (Primăria Orhei) ar fi trebuit să vă răspundă propmt si către (detalii)

Către Primarul oraşului Orhei (Primăria Orhei),

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Maxim Djamanov