Către Autoritatea Națională de Integritate,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1.Solicit, respectuos să mă informați dacă funcția directorului unui liceu este compatibilă cu funcția fondatorului unui SRL
2.
...

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Dubceac Snejana

Juravschi Vadim, Autoritatea Națională de Integritate

Prin prezenta, Autoritatea Națională de Integritate, vă informează despre
examinarea adresării dumneavoastră și vă comunică următoarele în limita
competențelor instituționale.
Potrivit art 16. al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a
intereselor personale, subiectul declarării se află într-o stare de
incompatibilitate în cazul în care pe lîngă funcţia publică sau de
demnitate publică deține/exercită simultan o altă funcţie, calitate sau
activitate, fapt care este interzis prin Constituţia Republicii Moldova
şi/sau prin alte acte legislative.
Subsecvent, Autoritatea Națională de Integritate, nu deține acces exclusiv
or exhaustive la informații cu privire la lista tuturor
incompatibilităților, sau registre în acest sens, or acestea sunt în acces
liber, fiind consfințite în diferite legi, inclusiv legi speciale ale
subiecților declarării averii și a intereselor personale, conform art. 3
al  Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor
personale.
Astfel, la momentul de referință, nici în Codul educației, or
regulamentele ministerului de resort, nu există careva prevederi,
reglementări ale incompatibilităților pentru funcția de director de școală
și calitatea de fondator al unui S.R.L.
Prin urmare, atît timp cît acest fapt nu este interzis prin lege nu pot fi
identificate elemente constitutive ale încălcării regimului juridic al
incompatibilităților prin prisma legislației speciale ANI. 
Cu respect,
Juravschi Vadim
specialist principal,
Direcția evaluare, prevenire și implementare a politicilor,
022 820 616