Constituția 1941

Răspunsul la această cerere este mult peste termen. Conform legii, în oricare circumstanţe, Ministerul Justiției ar fi trebuit să vă răspundă până acum (detalii). Vă puteţi plânge către cerând o revizuire internă.

Către Ministerul Justiției,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1.Se aplică pe teritoriul Republicii Moldova Constituția Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești din 1941?

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Nazar