Copia Ordin

Răspunsul la această cerere este mult peste termen. Conform legii, în oricare circumstanţe, Ministerul Educaţiei și Cercetării ar fi trebuit să vă răspundă până acum (detalii). Vă puteţi plânge către cerând o revizuire internă.

Către Ministerul Educaţiei Culturii și Cercetării,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
Copia ordinului Ministerului Educației și Științei și Ministerului Finanțelor Nr 542/108 din 21august 1999, cu toate anexele.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Ina Cojocaru