Cu privire la transferul sumei de 291000 lei către primăria Leova conform h.12 Guvernului RM

Solicitarea a fost reuşită

Către Ministerul Finanţelor,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1.Daca sa efectuat transferul sumei de 291000lei către primăria Leova pentru mutarea serelor ( hotărârea de guvern n.12)
2.
...

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Gospodinov Sergiu

Cancelaria, Ministerul Finanţelor

Buna ziua!

Vă informăm că scrisoarea Dvs a fost recepționată.

Ministerul Finanţelor

1 Atașament

Buna ziua!
Ministerul Finanțelor a examinat solicitarea Dvs. referitor la transferul
mijloacelor în sumă de 291 000,00 lei către primăria Leova și comunică.
La situația din 22 septembrie 2023  primăria Leova nu a prezentat
documente de plată la TR Sud pentru a executa transferul menționat.
Cu respect,

Vlasiuc Elena,
Consultant principal , Direcția generala Trezoreria de Stat
Ministerul Finanțelor
Republica Moldova, mun. Chișinău,
str. Constantin Tănase 7, MD-2005
tel. +373 26 28 46,
IMPORTANT / CONFIDENȚIAL: Acest mesaj conține informații care pot fi
confidențiale și/sau exceptate de la divulgare în temeiul
legii/reglementărilor în vigoare. Dacă nu sunteți destinatarul acestui
mesaj, sunteți notificat prin prezenta că divulgarea, copierea, utilizarea
sau distribuirea oricăror informații sau materiale transmise cu acest
mesaj este strict interzisă. Dacă din greșeală recepționați acest mesaj,
vă rugăm să-l remiteți imediat prin e-mail și să ștergeți mesajul și orice
fișier atașat acestuia.