Către Consiliul Raional Criuleni,
Directoarei Gimnaziului Pașcani, Criuleni, Dnei Angela Efros

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. numărul copiilor înscriși în instituția de învățământ pe care o conduceți în anul de studii 2022-2023? (vă rugăm să prezentați informația detaliat, pe clase, de la I la IX-a, la fel indicați numărul claselor mixte);
2. numărul copiilor care au făcut studiile în aceeași instituție în ultimii trei ani de învățământ (2019 -2020, 2020-2021, 2021-2022);
3. numărul profesorilor, inclusiv disciplinele pentru care nu aveți profesori;
4. numărul copiilor din alte localități, înmatriculați în Gimnaziul din comuna Pașcani, enumerați localitățile (vă rugăm să prezentați informația pe clase).

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,
Diana

Diana Butnaru,

1 Atașament

Diana Butnaru,

[1][IMG][2] Aviz de verificare complet.pdf

References

Visible links
1. https://drive.google.com/file/d/1n3dJAZY...
2. https://drive.google.com/file/d/1n3dJAZY...