Către Comisia Pre-Vetting,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public, dupa cum urmeaza.

Deciziile adoptate de Comisia Pre-Vetting, de promovare sau nepromovare, adoptate urmare a audierii din 27 și 28 octombrie 2022, a următorilor candidați:

• Vitalie Stratan, judecător la Judecătoria Chișinău, sediul Central;
• Iurie Bejenaru și Anatolie Țurcan – judecători la Curtea Supremă de Justiție.
• Angela Bostan, magistrată la Curtea de Apel Chișinău;
• Sergiu Osoianu, judecător la Judecătoria Strășeni;
• Vladislav Holban, judecător la Judecătoria Chișinău, sediul Centru.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Zama Vitalie

AO Juristii pentru Drepturile Omului
www.magistrat.md, www.lhr.md, www.vreauinfo.md, www.anonim.md

Secretariat Pre-Vetting, Comisia Pre-Vetting

Stimate dle Vitalie Zama, 

Vă informăm că pe data de 4 ianuarie, Comisia Pre-Vetting a publicat
despre rezultatul evaluării cu privire la cinci candidați magistrați (
[1]Cinci judecători, candidați la funcții în CSM, nu au promovat evaluarea
Comisiei Pre-Vetting - Comisia „Pre-Vetting” ). Este vorba despre
judecătorii Iurie Bejenaru, Angela Bostan, Vitalie Stratan, Anatolie
Țurcan și Vladislvav Holban, dintre care unii se regăsesc în lista de
candidați,  incluși în cererea Dvs. din 20 decembrie 2022.  Deciziile cu
privire la evaluarea respectivilor candidați au fost transmise
 Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și candidaților vizați.  

În același timp,  potrivit art. 13 alin. (7) al Legii nr. 26/2022 ”În
cazul în care candidatul, în termen de 48 de ore de la momentul expedierii
deciziei, nu notifică Comisia de evaluare despre refuzul său privind
publicarea, decizia cu referire la evaluarea sa se publică pe pagina web a
instituției responsabile de organizarea alegerilor sau, după caz, a
concursului în formă depersonalizată, cu excepția numelui și prenumelui
candidatului, care rămân publice.”  Candidații Angela Bostan și Iurie
Bejenaru au acceptat publicarea deciziilor, în forma depersonalizată,
acestea fiind deja accesibile pe pagina web a [2]Comisiei Pre-Vetting.
Ceilalți candidați au refuzat publicarea deciziilor. 

Decizia cu privire la evaluarea candidatului Sergiu Osoianu va fi anunțată
în viitorul apropiat. 

Cu considerație,

Elena Prohnițchi

Șef al Secretariatului

Comisiei independente de evaluare a integrității candidaților
la funcția de membru în organele de autoadministrare
ale judecătorilor și procurorilor

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 180, et. 12

Tel: +373 22 82 08 83/ +373 22 82 08 81

E-mail: [3][Pre-Vetting email cerere]

arată secţiunile citate