Demersurile înaintate de către administrația internatului nr. 3

Solicitarea a fost parţial reuşită.

Către Consiliului municipal Chișinău,
Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Numărul demersurile înaintate către Direcția Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului de către administrația intertatului nr.3 , cu privire la internarea copiilor la Spitalul Clinic de Psihiatrie din Chișinău, în perioada 2005 – 2017 sau începând cu perioada (anul/luna) în care a fost implementată practica înaintării demersurilor în cauză.

Solicit ca datele să fie depersonalizate, conform Art. 31 din Legea nr. 133, din 08.07.2011.

Articolul 31. Depersonalizarea datelor cu
caracter personal
(1) În scopuri statistice, de cercetare istorică, ştiinţifică, sociologică, medicală, de documentare juridică, operatorul depersonalizează datele cu caracter personal prin retragerea din ele a părţii care permite identificarea persoanei fizice, transformîndu-le în date anonime, care nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă.
(2) În cazul depersonalizării, regimul de confidenţialitate stabilit pentru datele respective se anulează.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,
Domenii: Turism Sanatate
[nume ascuns]

Către Consiliului municipal Chișinău,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:

1. Numărul demersurile înaintate către Direcția Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului de către administrația intertatului nr.3 , cu privire la internarea copiilor la Spitalul Clinic de Psihiatrie din Chișinău, în perioada 2005 – 2017 sau începând cu perioada (anul/luna) în care a fost implementată practica înaintării demersurilor în cauză.

Solicit ca datele să fie depersonalizate, conform Art. 31 din Legea nr. 133, din 08.07.2011.

Articolul 31. Depersonalizarea datelor cu
caracter personal
(1) În scopuri statistice, de cercetare istorică, ştiinţifică, sociologică, medicală, de documentare juridică, operatorul depersonalizează datele cu caracter personal prin retragerea din ele a părţii care permite identificarea persoanei fizice, transformîndu-le în date anonime, care nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă.
(2) În cazul depersonalizării, regimul de confidenţialitate stabilit pentru datele respective se anulează.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Djein Vacari

1 Atașament

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului
tel./fax: (+373) 22 – 242702
web: www.dmpdc.md