Detalii privind subiectele consultării publice din 5 mai 2023

Solicitarea a fost reuşită

Către Primarul oraşului Ialoveni (Primăria Ialoveni),

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public, privind subiectele supuse consultărilor publice la 5 mai 2023:

1. „Aprobarea Planurilor Urbanistice de Detaliu și Modificarea zonelor funcționale din Planul Urbanistic General al orașului Ialoveni, conform cererilor proprietarilor de terenuri”
Despre care terenuri este vorba? Ce numere cadastrale au terenurile despre care se va vorbi? Ce modificare solicită proprietarii?

2. „Schimbarea modului de folosință a terenului agricol, conform cererii proprietarului de teren”;
Ce număr cadastral are terenul agricol vizat? Ce modificare solicită proprietarul?

3. „Schimbarea destinației construcțiilor și încăperilor, conform cererilor proprietarilor”;
Despre ce construcții este vorba, ce număr cadastral au? Ce modificări solicită proprietarii?

4. „Amplasarea construcției comerciale în zona centrală a orașului, conform cererii proprietarului”.
Unde exact solicită proprietarul amplasarea construcției comerciale? Ce tip de construcție comercială?

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic. Rog respectuos oferirea unui răspuns până la consultările publice.

Vă mulţumesc,

Ialovenionline.md

Diana Butnaru,

6 Atașamente

[Subject only] Fwd:

arată secţiunile citate