Executarea pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţi

Răspunsul la această cerere este mult peste termen. Conform legii, în oricare circumstanţe, Inspectoratul Național de Probațiune ar fi trebuit să vă răspundă până acum (detalii). Vă puteţi plânge către cerând o revizuire internă.

Către Inspectoratul Național de Probațiune

CERERE
Conform deciziei Judecătoriei Bălți, cetățeanul Sergiu Fîntîna (născut în satul Mărăndeni, raionul Fălești, care în prezent exercită funcția de președinte al raionul Fălești) a fost recunoscut vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolul 264/1 al.(1) Cod Penal şi în baza acestei legi, prin aplicarea art. 364.1 al.8 CPP. Acestuia i s-a aplicat pedeapsă în mărime de 134 (una sută trei zeci și patru) ore muncă neremunerată în folosul comunității, cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport.
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
• Până la momentul de față, Sergiu Fîntîna și-a ispășit pedeapsa prevăzută de Lege?
• În ce perioadă și unde și-a ispășit pedeapsa Sergiu Fîntîna?
• Cine a ținut evidența timpului lucrat și ce lucrări au fost executate de Sergiu Fîntîna?
• În cadrul executării orelor de muncă neremunerată în folosul comunității au fost efectuate careva înregistrări foto/video, care ar putea confirma executarea pedepsei?

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Nicolai Coșeru

Inspectoratul Naţional de Probaţiune, Inspectoratul Național de Probațiune

1 Atașament

  • Attachment

    R spuns peti ie acces la info Juristii pentru Drepturile Omului lipsa semn turii 1.signed.pdf

    318K Download View as HTML