Functionarii publici cu adrese Email "@Mail.ru"

În acest moment asteptăm un răspuns de la Guvernul Republicii Moldova, ei ar trebui să raspundă prompt şi în mod normal nu mai târziu de (detalii).

Către Guvernul Republicii Moldova,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:

- Cati functionari publici au adrese Email "@Mail.ru"?

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Zama Vitalie

Guvernul Republicii Moldova

Bună ziua!

Vă comunicăm că, în conformitate cu art.75 alin.(1) din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018, petiţia trebuie să conțină numele, prenumele, domiciliul și să fie semnată de autor, iar în cazul petiţiei în formă electronică - semnătura electronică.

Iar conform art.76 alin.(2) al codului menționat „Dacă petiţia nu corespunde cerinţelor prevăzute la art.72 alin.(3) sau art.75 alin.(1) lit.c)–e), solicitantului i se indică asupra neajunsurilor şi i se acordă un termen rezonabil pentru înlăturarea lor. În cazul în care petiţionarul nu înlătură neajunsurile în termenul acordat, petiţia nu se examinează”.

Cu respect,

Direcția petiții și relații cu cetățenii,
Cancelaria de Stat a Republicii Moldova

-----Mesaj original-----
De la: Zama Vitalie <[FOI #650 email]>
Trimis: luni, 16 ianuarie 2023 16:47
Către: solicitare de acces la informații cereri către Guvernul Republicii Moldova <[Guvernul Republicii Moldova email cerere]>
Subiect: [SPAM] cerere Acces la informaţie - Functionarii publici cu adrese Email "@Mail.ru"

Către Guvernul Republicii Moldova,

CERERE

Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:

- Cati functionari publici au adrese Email "@Mail.ru"?

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Zama Vitalie

-------------------------------------------------------------------

Vă rugăm să utilizaţi această adresă de email pentru toate răspunsurile la această solicitare.
[FOI #650 email]

Dacă este greșită adresa [Guvernul Republicii Moldova email cerere] pentru o solicitare Acces la informaţie adresată către Guvernul Republicii Moldova? Dacă da, vă rugăm să ne contactaţi utilizând acest formular :
https://www.vreauinfo.md/ro/change_reque...

Disclaimer: Acest mesaj şi orice răspuns primit sau trimis va fi publicat pe Internet. Politicile noastre privind confidenţialitatea:
https://www.vreauinfo.md/ro/help/officers

Rețineți că, în unele cazuri, publicarea cererilor și a răspunsurilor va fi amânată.

Dacă sunteți responsabil de Legea 982/2000 în cadrul instituției dumneavoastră și credeţi că serviciul furnizat de acest site este util, vă rugăm să-i solicitaţi departamentului IT din instituția dumneavoastră să creeze un link către noi, de la secțiunea pentru/despre informaţii publice a site-ului instituției dumneavoastră.

-------------------------------------------------------------------