Istoricul SLI S.A.

Răspunsul la această cerere este mult peste termen. Conform legii, în oricare circumstanţe, Agenția Servicii Publice ar fi trebuit să vă răspundă până acum (detalii). Vă puteţi plânge către cerând o revizuire internă.

Către Agenția Servicii Publice,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:

- Eliberarea gratuita a informației privind istoricul persoanei juridice ÎNTREPRINDEREA DE REPARAŢIE A AMBALAJELOR SLI S.A., IDNO 1003600060275, din momentul înregistrării până la data solicitării istoricului, privind înregistrarea iniţială şi informaţiile în ordine cronologică.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Zama Vitalie
AO Juristii pentru Drepturile Omului
www.lhr.md, www.magistrat.md, www.vreauinfo.md si www.anonim.md