Judecătorii cu cele mai multe sancțiuni disciplinare

Solicitarea a fost reuşită

Către Consiliul Superior al Magistraturii,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Judecătorii cu cele mai multe sancțiuni disciplinare în perioada 2015-2018.

Doresc ca informațiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulțumesc,
Diana

1 Atașament

Echipa VreauInfo a lăsat o adnotare ()

Răspunsul a fost obținut la solicitarea expediată în adresa Consiliului Superior al Magistraturii din numele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului. Solicitarea avea următorul conţinut:

"Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Lista judecătorilor sancţionaţi în perioada 2015-2018, pentru fiecare an în parte cu indicarea sancţiunii aplicate.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic la adresa *****@*****.com, imediat cum sunt disponibile sau cel tîrziu în termen de 15 zile lucrătoare, în corespundere cu Legea nr. 982/2000."

1 Atașament

Echipa VreauInfo a lăsat o adnotare ()

Răspunsul repetat a fost obținut la solicitarea expediată în adresa Consiliului Superior al Magistraturii din numele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului. Solicitarea repetată avea următorul conţinut:

"Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Lista judecătorilor sancţionaţi în perioada 2015-2018, pentru fiecare an în parte cu indicarea sancţiunii aplicate.

Menţionez că, potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, precum şi pct. 22 din Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova (“Cu privire la examinarea cauzelor privind accesul la informaţiile oficiale”): “Se va considera ilegal refuzul de a furniza informaţia pe motiv că aceasta este disponibilă în mod public, adică informaţia a fost deja publicată. Se subliniază că răspunsul trebuie să fie concret şi să se refere nemijlocit la obiectul cererii, fiind inadmisibil un răspuns evaziv, incomplet sau numai diriguitor, dar nu concretizat. Spre exemplu: dreptul de acces la informaţiile oficiale se va considera lezat dacă furnizorul indică în răspunsul oferit solicitantului doar anumite repere, în baza cărora solicitantul ar putea să apropie informaţia respectivă ulterior, după efectuarea unor investigaţii suplimentare, în pofida faptului că furnizorul posedă informaţia solicitată în forma, întinderea şi calitatea cerută...”.
Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic la adresa *****@*****.com, imediat cum sunt disponibile sau cel tîrziu în termen de 15 zile lucrătoare, în corespundere cu Legea nr. 982/2000."