Către Consiliul Superior al Magistraturii,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Lista aprobată de CSM a judecătorilor care au beneficiat de indemnizatii COVID

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Viorica Mija

Consiliul Superior al Magistraturii

1 Atașament

Bună ziua.
Prin prezenta, Consiliul Superior al Magistraturii, Vă remite ataşat
răspuns la cererea Dumneavoastră, parvenită prin intermediul poştei
electronice la 19 mai 2022, referitor la lista judecătorilor care au
beneficiat de indemnizaţii COVID-19.
Confirmaţi Vă rog recepţionarea mesajului.
Cu respect,
Consiliul Superior al Magistraturii