Către Comisia Pre-Vetting,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:

- Lista nominala a membrilor Secretariatului Comisiei Pre-Vetting.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Zama Vitalie

Secretariat Pre-Vetting, Comisia Pre-Vetting

Stimate dle Vitalie Zama,

Comisia a examinat cererea dumneavoastră din 28 septembrie 2023 cu privire la accesul la informații în temeiul Legii nr. 982/2000, care este similară cererii din 13 ianiarie 2023 la care Dvs. deja ați primit răspunsul Comisiei la 17 februarie 2023. În numele Comisiei, trebuie să vă informez că solicitarea dumneavoastră privind lista nominală a membrilor Secretariatului Comisiei Pre-Vetting nu poate fi satisfăcută. Comisia nu se încadrează în definiția furnizorilor de informații, astfel cum este reglementată de art. 5 din Legea nr. 982/2000 privind accesul la informaţie. În schimb,Comisia este reglementată de Legea nr. 26/2022 privind unele măsur aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor. În conformitate cu art. 3 alin. (5) din Legea nr. 26/2022 și cu art. 18 din Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei, Comisia dispune de un secretariat care funcționează exclusiv pentru a asista Comisia în exercitarea atribuțiilor sale și care raportează exclusiv Comisiei și președintelui acesteia. Deciziile privind evaluarea candidaților pentru organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor sunt luate exclusiv de către membrii Comisiei, iar numele membrilor Comisiei sunt publice.

Cu respect,
Herman von HEBEL
Presedinte al Comisiei

arată secţiunile citate