Către Comisia Vetting,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:

Lista nominala a membrilor Secretariatului Comisiei de Vetting.

Rog să confirmați recepționarea prezentei solicitări
Doresc ca informațiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,
Zama Vitalie

Secretariat Vetting, Comisia Vetting

Stimate Domnule Vitalie Zama, 

Comisia a examinat solicitarea Dumneavoastră depusă la data de 2 octombrie
2023 în temeiul Legii nr. 982/2000 de a fi pusă la dispoziție lista
membrilor Secretariatului Comisiei Vetting. În numele Comisiei, vă
informez că solicitării dumneavoastră nu i se poate da curs. 

 Identitatea personalului Secretariatului nu este supusă dezvăluirii
conform Legii nr. 982/2000. 

 Legea nr. 65/2023, Articolul 4 alin. (2) stipulează că Comisia „nu este
autoritate publică în sensul prevederilor Codului administrativ.
Activitatea Comisiei de evaluare nu este publică, cu excepțiile stabilite
de prezenta lege și de regulamentul de organizare și funcționare a
Comisiei de evaluare.” Regulamentul Comisiei nu prevede dezvăluirea
informației solicitate. Satisfacerea cererii ar implica, de asemenea,
chestiuni legate de confidențialitate ale personalului Secretariatului și
ar interfera cu îndeplinirea mandatului de către Comisie. 

 În temeiul Legii nr. 65/2023 art. 9 alin. (1), Secretariatul „este
independent de orice autoritate și instituție publică și funcționează
exclusiv în vederea asistării Comisiei de evaluare la realizarea
competențelor acesteia”. Deciziile privind evaluarea judecătorilor și
candidaților în temeiul Legii nr. 65/2023 se iau numai de către membrii
Comisiei, iar numele membrilor Comisiei sunt făcute publice. 

Scott Bales  

Președinte  

  

COMISIA VETTING   

Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 180, et. 12  

Chișinău, MD-2004, Republica Moldova  

--------------------------------------------------------------------------

From: Zama Vitalie <[FOI #861 email]>
Sent: Monday, October 2, 2023 3:34 PM
To: Secretariat Vetting <[Comisia Vetting email cerere]>
Subject: cerere Acces la informaţie - Membrii Secretariatului Comisiei
Vetting
 
Către Comisia Vetting,

CERERE

Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit
următoarele informații de interes public:

- Lista nominala a membrilor Secretariatului Comisiei de Vetting.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format
electronic.

Vă mulţumesc,

Zama Vitalie

-------------------------------------------------------------------

Vă rugăm să utilizaţi  această adresă de email pentru toate răspunsurile
la această solicitare.
[FOI #861 email]

Dacă este greșită adresa   [Comisia Vetting email cerere] pentru o solicitare 
Acces la informaţie adresată către   Comisia Vetting? Dacă da, vă rugăm să
ne contactaţi utilizând acest formular :
[1]https://www.vreauinfo.md/ro/change_reque...

Disclaimer: Acest mesaj şi orice răspuns primit sau trimis va fi publicat
pe Internet. Politicile noastre privind confidenţialitatea:
[2]https://www.vreauinfo.md/ro/help/officers

Rețineți că, în unele cazuri, publicarea cererilor și a răspunsurilor va
fi amânată.

Dacă sunteți responsabil de Legea 982/2000 în cadrul instituției
dumneavoastră și credeţi că serviciul furnizat de acest site este util, vă
rugăm să-i solicitaţi departamentului IT din instituția dumneavoastră să
creeze un link către noi, de la secțiunea pentru/despre informaţii publice
a site-ului instituției dumneavoastră.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://www.vreauinfo.md/ro/change_reque...
2. https://www.vreauinfo.md/ro/help/officers