Numărul cauzelor judecate de judecătorul Colev în limba română

Solicitarea a fost reuşită

Către Curtea de Apel Comrat,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1.Care este numărul de cauze la care judecătorul Colev a participat în anul curent în calitate de judecător-raportor?
2. Câte din aceste cauze au fost judecate în limba română?

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Vadim Suhov
Justiţie,Justice,Юстиция
Justiţie,Justice,Юстиция

Curtea de Apel Comrat

Buna ziua!
Conform prevederilor Codului Administrativ comunicăm că, mesajul Dumneavoastră a fost recepționat și înregistrat în Registrul unic de intrare a corespondenței parvenită prin fax și poșta electronică a Curții de Apel Comrat.
Numărul de înregistrare 1486/e din 16.08.2023

Ex.: Maria Iachimova,
Specialist principal,
Serviciul monitorizare și relații publice
0 298 2 34 46

Atenție!
Acest document conține date cu caracter personal,
prelucrate în conformitate cu prevederile
Legii nr. 133 din 08.07.2011
«Privind protecția datelor cu caracter personal».
Acest document nu se supune publicității.
Operațiunile efectuate cu acest document fără drept
în acest sens se sancționează în conformitatea
cu cadrul normativ al Republicii Moldova.

----- Исходное сообщение -----
От: "Vadim Suhov" <[FOI #775 email]>
Кому: "solicitare de acces la informații cereri către Curtea de Apel Comrat" <[Curtea de Apel Comrat email cerere]>
Отправленные: Вторник, 15 Август 2023 г 19:04:30
Тема: [SPAM] cerere Acces la informaţie - Numărul cauzelor judecate de judecătorul Colev în limba română

Către Curtea de Apel Comrat,

CERERE

Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:

1.Care este numărul de cauze la care judecătorul Colev a participat în anul curent în calitate de judecător-raportor?

2. Câte din aceste cauze au fost judecate în limba română?

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Vadim Suhov

Justiţie,Justice,Юстиция

Justiţie,Justice,Юстиция

-------------------------------------------------------------------

Vă rugăm să utilizaţi această adresă de email pentru toate răspunsurile la această solicitare.
[FOI #775 email]

Dacă este greșită adresa [Curtea de Apel Comrat email cerere] pentru o solicitare Acces la informaţie adresată către Curtea de Apel Comrat? Dacă da, vă rugăm să ne contactaţi utilizând acest formular :
https://www.vreauinfo.md/ro/change_reque...

Disclaimer: Acest mesaj şi orice răspuns primit sau trimis va fi publicat pe Internet. Politicile noastre privind confidenţialitatea:
https://www.vreauinfo.md/ro/help/officers

Rețineți că, în unele cazuri, publicarea cererilor și a răspunsurilor va fi amânată.

Dacă sunteți responsabil de Legea 982/2000 în cadrul instituției dumneavoastră și credeţi că serviciul furnizat de acest site este util, vă rugăm să-i solicitaţi departamentului IT din instituția dumneavoastră să creeze un link către noi, de la secțiunea pentru/despre informaţii publice a site-ului instituției dumneavoastră.

-------------------------------------------------------------------
(null)

Curtea de Apel Comrat

1 Atașament

Buna ziua!
Prin prezenta Vă expediem răspuns la solicitarea Dumneavoastră cu referire la informația de interes public

Solicităm să confirmați primirea mesajului!

Ex.: Maria Iachimova,
Specialist principal,
Serviciul monitorizare și relații publice
0 298 2 34 46

Atenție!
Acest document conține date cu caracter personal,
prelucrate în conformitate cu prevederile
Legii nr. 133 din 08.07.2011
«Privind protecția datelor cu caracter personal».
Acest document nu se supune publicității.
Operațiunile efectuate cu acest document fără drept
în acest sens se sancționează în conformitatea
cu cadrul normativ al Republicii Moldova.

----- Исходное сообщение -----
От: "Vadim Suhov" <[FOI #775 email]>
Кому: "solicitare de acces la informații cereri către Curtea de Apel Comrat" <[Curtea de Apel Comrat email cerere]>
Отправленные: Вторник, 15 Август 2023 г 19:04:30
Тема: [SPAM] cerere Acces la informaţie - Numărul cauzelor judecate de judecătorul Colev în limba română

Către Curtea de Apel Comrat,

CERERE

Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:

1.Care este numărul de cauze la care judecătorul Colev a participat în anul curent în calitate de judecător-raportor?

2. Câte din aceste cauze au fost judecate în limba română?

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Vadim Suhov

Justiţie,Justice,Юстиция

Justiţie,Justice,Юстиция

-------------------------------------------------------------------

Vă rugăm să utilizaţi această adresă de email pentru toate răspunsurile la această solicitare.
[FOI #775 email]

Dacă este greșită adresa [Curtea de Apel Comrat email cerere] pentru o solicitare Acces la informaţie adresată către Curtea de Apel Comrat? Dacă da, vă rugăm să ne contactaţi utilizând acest formular :
https://www.vreauinfo.md/ro/change_reque...

Disclaimer: Acest mesaj şi orice răspuns primit sau trimis va fi publicat pe Internet. Politicile noastre privind confidenţialitatea:
https://www.vreauinfo.md/ro/help/officers

Rețineți că, în unele cazuri, publicarea cererilor și a răspunsurilor va fi amânată.

Dacă sunteți responsabil de Legea 982/2000 în cadrul instituției dumneavoastră și credeţi că serviciul furnizat de acest site este util, vă rugăm să-i solicitaţi departamentului IT din instituția dumneavoastră să creeze un link către noi, de la secțiunea pentru/despre informaţii publice a site-ului instituției dumneavoastră.

-------------------------------------------------------------------