Perfectare acte

Răspunsul la această cerere este mult peste termen. Conform legii, în oricare circumstanţe, Agenția Servicii Publice ar fi trebuit să vă răspundă până acum (detalii). Vă puteţi plânge către cerând o revizuire internă.

Către Agenția Servicii Publice,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Pentru perfectarea pasaportului biometric a copilului in varsta de 16 ani este necesara prezenta parintelui?
Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,
Dorin Loghin