Получение отчета о проверке финансово хозяйственной деятельности города Кагул

Răspunsul la această cerere este mult peste termen. Conform legii, în oricare circumstanţe, Primarul oraşului Cahul (Primăria Cahul) ar fi trebuit să vă răspundă până acum (detalii). Vă puteţi plânge către cerând o revizuire internă.

Во внимание Примар города Кахул (Примэрия города Кахул),

ЗАЯВЛЕНИЕ
Согласно Закону №. 982/2000 о доступе к информации, запрашиваю следующую информацию, представляющую общественный интерес:
1.получение отчета о проверке финансово хозяйственной деятельности города Кагул за 2019 год
2.
...

Запрашиваемую информацию прошу выслать мне в электронном виде.

С благодарностью, НПО