Nu ştim dacă cel mai recent răspuns la această solicitare conţine informaţiile solicitate sau nu – » dacă ştii irina te rugăm autentifică-te şi permite accesul tuturor.

privind procedura serviciilor juridice Leova

Așteptăm ca irina să citească răspunsul recent și să îi actualizeze statusul.

Către Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:

Prin prezenta vreau sa atrag atentie asupra unei proceduri, care de fapt nu a avut loc, dar cistigator si bani achitati sunt.
Cit de legala a fost aceasta procedura, cum are loc verificarea in acest sens?
Cum de se poate de efectuat o procedura de achitii fara ASA NUMITA TRANSPARENTA, de ce mai avem legea 131?
Rog sa ne raspundeti, fara ava eschiva dupa pereti juridico-animatici. Fiti maturi si responsabili!

Detalii vezi pe: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wd...

Atrag atentie ca astfel de proceduri nu sint putine!!

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

irina

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

1 Atașament

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor vă aduce la
cunoștință că a examinat cererea dvs. referitor la procedura de achiziție
publică
([1]https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wd...
și vă comunică următoarele:

Potrivit atribuțiilor, Agenția Națională pentru Soluționarea
Contestațiilor este o autoritate publică autonomă, responsabilă față de
Parlament, având competența soluționării contestațiilor formulate în
cadrul procedurilor de achiziție în conformitate cu Legea nr. 131 din 3
iulie 2015 privind achizițiile publice.

Conform art. 84 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice alin.
(1) Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor este competentă
să soluționeze contestațiile cu privire la procedurile de achiziție
publică potrivit regulamentului de organizare și funcționare a acesteia.
Alin. (2) prevede că în exercitarea atribuțiilor sale, Agenția Națională
pentru Soluționarea Contestațiilor adoptă decizii, iar alin. (3) al
aceluiași articol stipulează că procedura de examinare a contestațiilor se
desfășoară cu respectarea principiilor legalității, celerității,
contradictorialității și a dreptului la apărare.

În conformitate cu art. 82 alin. (1) din Legea nr. 131/2015, orice
persoană care are sau a avut un interes în obținerea unui contract de
achiziție publică și care consideră că în cadrul procedurilor de achiziție
publică un act al autorității contractante a vătămat un drept al său
recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta
prejudicii, este în drept să conteste actul respectiv în modul stabilit de
prezenta lege. Prevederile alin. (2) din același articol stabilesc că prin
act al autorității contractante se înțelege orice act administrativ, orice
altă acțiune sau inacțiune care produce sau poate produce efecte juridice
în legătură cu procedura de achiziție publică.

Astfel, depunerea unei contestații de către un operator economic împotriva
unui act al autorității contractante în cadrul unei proceduri de achiziție
publică reprezintă un drept expres prevăzut de prevederile Legii nr.
131/2015.

La accesarea linkul învederat în cerere, s-a constatat că pe portalul
MTender este reflectată informație privind raportarea unei achiziții de
valoare mică nr. MD-1699514591487, cu valoarea de 24000.00 de lei fără
TVA, desfășurarea căreia este în afara Legii nr. 131/2015.

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor nu este un organ de
control instituit în vederea verificării întregii proceduri de achiziție
publică la toate etapele acesteia sau de monitorizare a achizițiilor de
valoare mică, însă reprezintă un garant al respectării drepturilor în
cadrul procedurilor de achiziție publică, Agenția fiind competentă să
soluționeze contestațiile depuse de operatorii economici pe marginea
procedurilor de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a Legii
nr. 131/2015.

În acest context, în vederea elucidării aspectului de interpretare a
informațiilor privind raportarea achiziției de valoare mică reflectate
conform linkului menționat vă recomandăm să vă adresați Centrului de
Tehnologii Informaționale în Finanțe.

 

 

Vă rugăm confirmați recepționarea mesajului!

 

 

 

 

 

 

Cu respect,

Munteanu Nelu,

Direcția Juridică

 

[2]Logo ANSC 9

Tel: 0(22) 820-663

 

References

Visible links
1. https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wd...

Nu ştim dacă cel mai recent răspuns la această solicitare conţine informaţiile solicitate sau nu – » dacă ştii irina te rugăm autentifică-te şi permite accesul tuturor.