Către Consiliul Concurenței,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
Prin prezenta vreau să atrag atenția că în ăresă au apărut mai multe știri prin care se arată că un personaj special a cuprins toată piata de publicitate, adică detine monopolul în acest sector de activitate prin mai multe companii interpuse, dar și unde are interese, precum si cote-părti din acestea. Cred cu siguranta că Consiliul Concurentei urmeaza sa examineze acest subiect si sa se expună, dar si sa constate o abundenta a cetateanului/personalui arătat in investigatie.
Surse: https://breakingnews.md/cine-detine-mono...
https://stiridinmoldova.md/monopolistul-...
https://www.politics.md/?view=articles&a...
http://evenimentul.md/haosul-panourilor-...
https://24h.md/monopolul-pietei-de-publi...
https://subiectulzilei.md/monopolistul-c...

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

ana
Justiţie,Justice,Юстиция

Consiliul Concurenței

1 Atașament

  • Attachment

    6092f3fc d497 428c b225 5c5648ac577a.png

    6K Download

Prin prezenta, Consiliul Concurenței, Vă informează că a examinat cererea
Dvs. cu nr. de intrare 2620 din 11.05.2021 și, în limita competențelor
sale, Vă comunică următoarele.
Conform prevederilor art.75 alin. (1) din Codul administrativ al
Republicii Moldova, „Petiția conține următoarele elemente: a) numele și
prenumele sau denumirea petiționarului; b) domiciliul sau sediul
petiționarului și adresa de poștă electronică dacă se solicită răspuns pe
această cale; c) denumirea autorității publice; d) obiectul petiției și
motivarea acesteia; e) semnătura petiționarului ori a reprezentantului său
legal sau împuternicit, iar în cazul petiției transmise în formă
electronică-semnătura electronică”. Prin urmare, cererea Dvs. nu
corespunde criteriilor legale cu privire la forma și conținutul unei
petiții.
În același sens, în acord cu dispoziția normei de la art. 12 alin. (2) din
Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație, cererea scrisă
de solicitare a accesului la informațiile oficiale va conține: „a) detalii
suficiente și concludente pentru identificarea informației solicitate (a
unei părți sau unor părți ale acesteia); b) modalitatea acceptabilă de
primire a informației; c) date de identificare ale solicitantului.”
(evidențierea ne aparține)
Totodată, Vă atenționăm că potrivit prevederilor art. 2 din Legea nr. 982
din 11.05.2000 privind accesul la informație, actul normativ în cauză are
drept scop primar „crearea cadrului normativ general al accesului la
informațiile oficiale” (evidențierea ne aparține), iar în conformitate cu
art. 6 alin. (1) din același act normativ, „...informațiile oficiale sunt
considerate toate informațiile aflate în posesia și la dispoziția
furnizorilor de informații (evidențierea ne aparține), care au fost
elaborate, selectate, prelucrate, sistematizate și/sau adoptate de organe
ori persoane oficiale sau puse la dispoziția lor în condițiile legii de
către alți subiecți de drept”.
Cu respect,
Direția Concurență Neloială
Consiliul Concurenței
bd. Stefan cel Mare si Sfint, nr. 73/1, Chisinau, MD-2001
tel: (+373 22) 27-45-65;

Consiliul Concurenței

1 Atașament

  • Attachment

    6092f3fc d497 428c b225 5c5648ac577a.png

    6K Download

 Prin prezenta, Consiliul Concurenței, Vă informează că a examinat cererea
Dvs. cu nr. de intrare 2785 din 25.05.2021 și, în limita competențelor
sale, Vă comunică următoarele.
Conform prevederilor art.75 alin. (1) din Codul administrativ al
Republicii Moldova, „Petiția conține următoarele elemente: a) numele și
prenumele sau denumirea petiționarului; b) domiciliul sau sediul
petiționarului și adresa de poștă electronică dacă se solicită răspuns pe
această cale; c) denumirea autorității publice; d) obiectul petiției și
motivarea acesteia; e) semnătura petiționarului ori a reprezentantului său
legal sau împuternicit, iar în cazul petiției transmise în formă
electronică-semnătura electronică”. Prin urmare, cererea Dvs. nu
corespunde criteriilor legale cu privire la forma și conținutul unei
petiții.
În același sens, în acord cu dispoziția normei de la art. 12 alin. (2) din
Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație, cererea scrisă
de solicitare a accesului la informațiile oficiale va conține: „a) detalii
suficiente și concludente pentru identificarea informației solicitate (a
unei părți sau unor părți ale acesteia); b) modalitatea acceptabilă de
primire a informației; c) date de identificare ale solicitantului.”
Totodată, Vă atenționăm că potrivit prevederilor art. 2 din Legea nr. 982
din 11.05.2000 privind accesul la informație, actul normativ în cauză are
drept scop primar „crearea cadrului normativ general al accesului la
informațiile oficiale” (evidențierea ne aparține), iar în conformitate cu
art. 6 alin. (1) din același act normativ, „...informațiile oficiale sunt
considerate toate informațiile aflate în posesia și la dispoziția
furnizorilor de informații, care au fost elaborate, selectate, prelucrate,
sistematizate și/sau adoptate de organe ori persoane oficiale sau puse la
dispoziția lor în condițiile legii de către alți subiecți de drept”.
Cu respect, 
Direcția Concurență Neloială
Consiliul Concurenței
bd. Stefan cel Mare si Sfint, nr. 73/1, Chisinau, MD-2001
tel: (+373 22) 27-45-65;

Diana Butnaru,

1 Atașament