Proiectul si planul amenajarii infrastructurii blocului de locuințe 0100511557

Solicitarea a fost reuşită

Către Pretorul sectrolui Buiucani Chișinău,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:

1. Proiectul blocului de locuințe cu încăperi pentru oficii și locuri de parcare la parter, pe terenul cu numărul cadastral 0100511557 din str. Lipcani, 7, mun.Chisinau, beneficiar SRL „SV Lux Grup”.
2. Amenajarea teritoriul si a infrastructurii terestre a blocului de locuințe cu încăperi pentru oficii și locuri de parcare la parter, pe terenul cu numărul cadastral 0100511557 din str. Lipcani, 7, mun.Chisinau, beneficiar SRL „SV Lux Grup”.
3. Recomandările și Procesul-verbal intocmit în urma sedinței cu consultare publică din in 02 Octombrie 2018 asupra proiectului blocului de locuințe cu încăperi pentru oficii și locuri de parcare la parter, pe terenul cu numărul cadastral 0100511557 din str. Lipcani, 7, mun.Chisinau.

Doresc că informatiile solicitate să fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,
Ion Postaru

Pretorul sectrolui Buiucani Chișinău

În conformitate cu Legea nr.163 din 09.07.2010, privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, pentru obținerea autorizației de construire, la cerere se anexează extrasul din documentația de proiect. Proiectul în volum deplin este proprietate a beneficiarului și se păstrează la șantierul de constrcție. Totodată Vă comunicăm că amenajarea teritoriului și a infrastructurii terestre este parte componentă a proiectului de execuție.
Controlul de stat al calității în construcții este exercitat de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică. În cazul în care în urma controlului au fost depistate încălcări ale legislației în construcții, executarea lucrărilor cu abateri de la documentația de proiect, sau cerințele normativelor în vigoare, producerea și livrarea materialelor și articolelor pentru construcții, care nu corespund cerințelor, inspectorul, responsabil de control, ia decizia de aplicare a măsurilor de lichidare a neconformităților depistate.
Referitor la consultarea publică din 02.10.2018 Vă comunicăm că, de la cetățeni nu au parvenit recomandări în scris.
Vă mulțumim anticipat.

P.S. Demersul în original precum și procesul-verbal al ședinței convocată conform dispoziției Viceprimarului municipiului Chișinău nr.665-d din 07.09.2018 Cu privire la organizarea consultărilor publice a proiectului blocului de locuințe cu încăperi pentru oficii și locuri de parcare la parter, pe terenul cu numărul cadastral 0100511557 din str.Lipcani,7 din 02.10.2018.

----- Mesaj original -----
De la: "Ion Postaru" <[FOI #79 email]>
Către: "solicitare de acces la informații cereri către Pretorul sectrolui Buiucani Chișinău" <[Pretorul sectrolui Buiucani Chișinău email cerere]>
Trimis: marţi, 19 martie, 2019 15:58:09
Subiect: cerere Acces la informaţie - Proiectul si planul amenajarii infrastructurii blocului de locuințe 0100511557

Către Pretorul sectrolui Buiucani Chișinău,

CERERE

Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:

1. Proiectul blocului de locuințe cu încăperi pentru oficii și locuri de parcare la parter, pe terenul cu numărul cadastral 0100511557 din str. Lipcani, 7, mun.Chisinau, beneficiar SRL „SV Lux Grup”.

2. Amenajarea teritoriul si a infrastructurii terestre a blocului de locuințe cu încăperi pentru oficii și locuri de parcare la parter, pe terenul cu numărul cadastral 0100511557 din str. Lipcani, 7, mun.Chisinau, beneficiar SRL „SV Lux Grup”.

3. Recomandările și Procesul-verbal intocmit în urma sedinței cu consultare publică din in 02 Octombrie 2018 asupra proiectului blocului de locuințe cu încăperi pentru oficii și locuri de parcare la parter, pe terenul cu numărul cadastral 0100511557 din str. Lipcani, 7, mun.Chisinau.

Doresc că informatiile solicitate să fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Ion Postaru

-------------------------------------------------------------------

Vă rugăm să utilizaţi această adresă de email pentru toate răspunsurile la această solicitare.
[FOI #79 email]

Dacă este greșită adresa [Pretorul sectrolui Buiucani Chișinău email cerere] pentru o solicitare Acces la informaţie adresată către Pretorul sectrolui Buiucani Chișinău? Dacă da, vă rugăm să ne contactaţi utilizând acest formular :
https://www.vreauinfo.md/ro/change_reque...

Disclaimer: Acest mesaj şi orice răspuns primit sau trimis va fi publicat pe Internet. Politicile noastre privind confidenţialitatea:
https://www.vreauinfo.md/ro/help/officers

Dacă sunteți responsabil de Legea 982/2000 în cadrul instituției dumneavoastră și credeţi că serviciul furnizat de acest site este util, vă rugăm să-i solicitaţi departamentului IT din instituția dumneavoastră să creeze un link către noi, de la secțiunea pentru/despre informaţii publice a site-ului instituției dumneavoastră.

-------------------------------------------------------------------

Pretorul sectrolui Buiucani Chișinău

P.S. Demersul în original precum și procesul-verbal al ședinței convocată conform dispoziției Viceprimarului municipiului Chișinău nr.665-d din 07.09.2018 Cu privire la organizarea consultărilor publice a proiectului blocului de locuințe cu încăperi pentru oficii și locuri de parcare la parter, pe terenul cu numărul cadastral 0100511557 din str.Lipcani,7 din 02.10.2018 puteți face cunoștință ridicîndule din Secția Audiență și Secretariat.
Vă mulțumim anticipat.

----- Mesaj original -----
De la: [Pretorul sectrolui Buiucani Chișinău email cerere]
Către: "Ion Postaru" <[FOI #79 email]>
Trimis: luni, 8 aprilie, 2019 8:50:28
Subiect: Re: cerere Acces la informaţie - Proiectul si planul amenajarii infrastructurii blocului de locuințe 0100511557

În conformitate cu Legea nr.163 din 09.07.2010, privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, pentru obținerea autorizației de construire, la cerere se anexează extrasul din documentația de proiect. Proiectul în volum deplin este proprietate a beneficiarului și se păstrează la șantierul de constrcție. Totodată Vă comunicăm că amenajarea teritoriului și a infrastructurii terestre este parte componentă a proiectului de execuție.
Controlul de stat al calității în construcții este exercitat de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică. În cazul în care în urma controlului au fost depistate încălcări ale legislației în construcții, executarea lucrărilor cu abateri de la documentația de proiect, sau cerințele normativelor în vigoare, producerea și livrarea materialelor și articolelor pentru construcții, care nu corespund cerințelor, inspectorul, responsabil de control, ia decizia de aplicare a măsurilor de lichidare a neconformităților depistate.
Referitor la consultarea publică din 02.10.2018 Vă comunicăm că, de la cetățeni nu au parvenit recomandări în scris.
Vă mulțumim anticipat.

P.S. Demersul în original precum și procesul-verbal al ședinței convocată conform dispoziției Viceprimarului municipiului Chișinău nr.665-d din 07.09.2018 Cu privire la organizarea consultărilor publice a proiectului blocului de locuințe cu încăperi pentru oficii și locuri de parcare la parter, pe terenul cu numărul cadastral 0100511557 din str.Lipcani,7 din 02.10.2018.

----- Mesaj original -----
De la: "Ion Postaru" <[FOI #79 email]>
Către: "solicitare de acces la informații cereri către Pretorul sectrolui Buiucani Chișinău" <[Pretorul sectrolui Buiucani Chișinău email cerere]>
Trimis: marţi, 19 martie, 2019 15:58:09
Subiect: cerere Acces la informaţie - Proiectul si planul amenajarii infrastructurii blocului de locuințe 0100511557

Către Pretorul sectrolui Buiucani Chișinău,

CERERE

Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:

1. Proiectul blocului de locuințe cu încăperi pentru oficii și locuri de parcare la parter, pe terenul cu numărul cadastral 0100511557 din str. Lipcani, 7, mun.Chisinau, beneficiar SRL „SV Lux Grup”.

2. Amenajarea teritoriul si a infrastructurii terestre a blocului de locuințe cu încăperi pentru oficii și locuri de parcare la parter, pe terenul cu numărul cadastral 0100511557 din str. Lipcani, 7, mun.Chisinau, beneficiar SRL „SV Lux Grup”.

3. Recomandările și Procesul-verbal intocmit în urma sedinței cu consultare publică din in 02 Octombrie 2018 asupra proiectului blocului de locuințe cu încăperi pentru oficii și locuri de parcare la parter, pe terenul cu numărul cadastral 0100511557 din str. Lipcani, 7, mun.Chisinau.

Doresc că informatiile solicitate să fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Ion Postaru

-------------------------------------------------------------------

Vă rugăm să utilizaţi această adresă de email pentru toate răspunsurile la această solicitare.
[FOI #79 email]

Dacă este greșită adresa [Pretorul sectrolui Buiucani Chișinău email cerere] pentru o solicitare Acces la informaţie adresată către Pretorul sectrolui Buiucani Chișinău? Dacă da, vă rugăm să ne contactaţi utilizând acest formular :
https://www.vreauinfo.md/ro/change_reque...

Disclaimer: Acest mesaj şi orice răspuns primit sau trimis va fi publicat pe Internet. Politicile noastre privind confidenţialitatea:
https://www.vreauinfo.md/ro/help/officers

Dacă sunteți responsabil de Legea 982/2000 în cadrul instituției dumneavoastră și credeţi că serviciul furnizat de acest site este util, vă rugăm să-i solicitaţi departamentului IT din instituția dumneavoastră să creeze un link către noi, de la secțiunea pentru/despre informaţii publice a site-ului instituției dumneavoastră.

-------------------------------------------------------------------

VreauInfo,

1 Atașament

  • Attachment

    Raspuns Pretura Buiucani Acte consultare publica bloc de locuinte str.Lipcani 7.pdf

    163K Download View as HTML

Echipa VreauInfo a lăsat o adnotare ()

Copia dispoziţiei de convocare a şedinţei și copia procesului-verbal al ședinței din 02.10.2018 convocată conform dispoziției Viceprimarului municipiului Chișinău nr. 665-d din 07.09.2018 Cu privire la organizarea consultărilor publice a proiectului blocului de locuințe cu încăperi pentru oficii și locuri de parcare la parter, pe terenul cu numărul cadastral 0100511557 din str. Lipcani 7, au fost obținute la solicitarea expediată în adresa Pretorului sectrolui Buiucani, municipiul Chișinău din numele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului. În cazul în care o instituție nu răspunde la o solicitare expediată de utilizatorii platformei, Echipa VreauInfo va expedia o solicitare suplimentară în încercarea de a obține informațiile solicitate.