Către Inspectoratul de Stat al Muncii,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Poate salariatul garanta personal, prin fidejusiune, buna executare a unui contract comercial încheiat între compania angajator şi altă companie ? Concretizez, salariatul garantează pentru compania străină, în favoarea angajatorului său !
2.
...

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Tulbure Ion

Inspectoratul de Stat al Muncii

Va informam ca pentru examinarea petiției este necesar să o depuneți cu respectarea prevederilor art. 75(1) din Codul Administrativ:
Petiția conține următoarele elemente:
a) numele și prenumele sau denumirea petiționarului; b)domiciliul sau sediul petiționarului și adresa de poștă electronică dacă se solicită răspuns pe această cale; c)denumirea autorității publice; d)obiectul petiției și motivarea acesteia;
e) semnătura petiționarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit, iar în cazul petiției transmise în formă electronică – semnătura electronică.

Cu respect,
Sectia resurse umane, instruirea personalului,
managementul documentelor si relatii cu publicul
Inspectoratul de Stat al Muncii
022-49-75-58
022-49-94-01

----- Mesaj original -----
De la: "Tulbure Ion" <[FOI #651 email]>
Către: "solicitare de acces la informații cereri către Inspectoratul de Stat al Muncii" <[Inspectoratul de Stat al Muncii email cerere]>
Trimis: miercuri, 18 ianuarie, 2023 16:35:17
Subiect: [SPAM] cerere Acces la informaţie - Răspunderea materială deplină a salariatului

Către Inspectoratul de Stat al Muncii,

CERERE

Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:

1. Poate salariatul garanta personal, prin fidejusiune, buna executare a unui contract comercial încheiat între compania angajator şi altă companie ? Concretizez, salariatul garantează pentru compania străină, în favoarea angajatorului său !

2.

...

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Tulbure Ion

-------------------------------------------------------------------

Vă rugăm să utilizaţi această adresă de email pentru toate răspunsurile la această solicitare.
[FOI #651 email]

Dacă este greșită adresa [Inspectoratul de Stat al Muncii email cerere] pentru o solicitare Acces la informaţie adresată către Inspectoratul de Stat al Muncii? Dacă da, vă rugăm să ne contactaţi utilizând acest formular :
https://www.vreauinfo.md/ro/change_reque...

Disclaimer: Acest mesaj şi orice răspuns primit sau trimis va fi publicat pe Internet. Politicile noastre privind confidenţialitatea:
https://www.vreauinfo.md/ro/help/officers

Rețineți că, în unele cazuri, publicarea cererilor și a răspunsurilor va fi amânată.

Dacă sunteți responsabil de Legea 982/2000 în cadrul instituției dumneavoastră și credeţi că serviciul furnizat de acest site este util, vă rugăm să-i solicitaţi departamentului IT din instituția dumneavoastră să creeze un link către noi, de la secțiunea pentru/despre informaţii publice a site-ului instituției dumneavoastră.

-------------------------------------------------------------------