Reparația terenului aferent (platformei) din fața gării auto Strășeni

Răspunsul la această cerere este mult peste termen. Conform legii, în oricare circumstanţe, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale ar fi trebuit să vă răspundă până acum (detalii). Vă puteţi plânge către cerând o revizuire internă.

Constantin Livițchii

Către Ministerul Economiei și Infrastructurii,

CERERE
Dată fiind stare deplorabilă terenului aferent (platformei) din fața gării auto Strășeni,
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Care este autoritatea publică sau persoana juridică în gestiunea căreia se află terenul aferent (platforma) din fața gării auto Strășeni.
2. Dacă există plan/proiect/decizie de reabilitare a terenului aferent (platformei) din fața gării auto Strășeni solicităm copia acestuia. În cazul în care există, ce termeni calendaristici pentru reabilitare sunt prevăzuți și resurse financiare și la ce stadiu de implementare se află acest proiect la momentul dat și cine e responsabil de implementarea acestuia.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.
Potrivit Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație (art. 16) informaţiile, documentele solicitate vor fi puse la dispoziţia solicitantului din momentul în care vor fi disponibile pentru a fi furnizate, dar nu mai tîrziu de 15 zile lucrătoare.

Vă mulţumesc,
Constantin Livițchi

Echipa VreauInfo a lăsat o adnotare ()

Vă sugerăm să expediați aceasta solicitare Primăriei Strășeni, fiindcă anume administrația publică locală este responsabilă de amenajarea și întreținerea teritoriului la nivel local. Ministerele se ocupă de elaborarea politicilor.