Setarile paginii Facebook a Guvernului Republicii Moldova

Răspunsul la această cerere este mult peste termen. Conform legii, în oricare circumstanţe, Guvernul Republicii Moldova ar fi trebuit să vă răspundă până acum (detalii). Vă puteţi plânge către cerând o revizuire internă.

Către Guvernul Republicii Moldova,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Setarile integrale a paginii Facebook a Guvernului Republicii Moldova https://www.facebook.com/GuvernulRepubli...
2. Lista persoanelor si paginilor blocate a paginii Facebook a Guvernului Republicii Moldova https://www.facebook.com/GuvernulRepubli...
3. Lista a "Page Roles"/"Rolurilor Paginii" a paginii Facebook a Guvernului Republicii Moldova https://www.facebook.com/GuvernulRepubli...
4. Lista cuvintelor, frazelor sau eomjiilor filtrate pe pagina Facebook a Guvernului Republicii Moldovaprin funcția "content moderation"/"moderarea conținutului"?
5. Orice document de politici pentru utilizarea publică a paginii Facebook a Guvernului Republicii Moldova

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Zama Vitalie