Către Inspecția Financiară,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Lista integrală a conducătorilor/membrilor structurilor de conducere și a conducătorilor de secții, direcţii şi direcţii generale cu indicarea, per fiecare persoană în parte, în conformitate cu art. 10 – 21/1 din Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 270/2018, a salariului de bază; sporului lunar pentru gradul profesional; sporului lunar pentru deţinerea titlului ştiinţific şi/sau ştiinţifico-didactic; sporului lunar pentru deţinerea titlului onorific; sporului pentru performanţă; sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile; sporurilor pentru munca suplimentară, pentru munca de noapte şi/sau pentru munca prestată în zilele de sărbătoare nelucrătoare şi/sau în zilele de repaus; sporului pentru participare în proiecte de dezvoltare finanţate din surse externe; sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii de risc sporit pentru sănătate; premiilor unice; premiului anual pentru anul 2022;
2. Lista contractelor de achiziție publică de bunuri, servicii și lucrări de valoare mică, ale căror valoare depășesc suma de 10.000 lei pentru bunuri, servicii și lucrări, fără taxa pe valoarea adăugată, încheiate în anul 2023, în conformitate cu Regulamentul privind achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 665/2016 (în vigoare până la 1 iulie 2023). Vă rugăm să includeți data încheierii contractului, părțile contractante, obiectul achiziției publice și valoarea contractului;
3. Date privind solicitările de informații procesate în anul 2022 în temeiul Legii nr. 982/2000 privind accesul la informații, inclusiv: a) numărul de cereri primite; b) numărul de cereri satisfăcute în temeiul art. 18 din Legea nr. 982/2000; c) numărul de cereri, la care accesul la informație a fost refuzat conform art. 19 din Legea nr. 982/2000; d) numărul de cereri redirecționate către alte autorități în temeiul art. 17 din Legea nr. 982/2000.
Totodată, vă rugăm să ne furnizați link-urile relevante la pagina web oficială a instituției unde pot fi găsite informații referitoare la:
a. Organigrama/lista tuturor subdiviziunilor (inclusiv a instituțiilor din subordine, dacă există);
b. Budgetul/planul financiar pentru anul 2023:
c. Raportul financiar pentru anul 2022;
d. Cadrul normativ care reglementează activitatea instituției;
e. Funcțiile/serviciile oferite cetățenilor;
f. Registrul bunurilor aflate în proprietatea/gestiunea instituției;
g. Informațiile de contact pentru depunerea reclamațiilor/solicitărilor/petițiilor;
h. Informații despre posturile vacante;
i. Informații despre procedurile de angajare finalizate (cel puțin pentru anul 2022 și 2023);
j. Informații despre concursurile de achiziții în desfășurare;
k. Anunțurile privind rezultatele concursurilor de achiziții desfășurate în 2022 și 2023;
l. Informații privind registrele și bazele de date gestionate de instituție;
m. Salariile conducătorilor/membrilor organelor de conducere ale instituției și ale conducătorilor subdiviziunilor structurale.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Dorin Loghin

Inspectia financiara, Inspecția Financiară

recepționat la data de 11.09.2023, mesaj spam

Cu respect,
Inspecția Financiară
Ministerul Finanțelor
Tel : +373 2 2 222670 fax: 022 22 07 75
E-mail : [Inspecția Financiară email cerere]
IMPORTANT / CONFIDENȚIAL: Acest mesaj conține informații care pot fi con fi dențiale și/sau exceptate de la divulgare în temeiul legii/reglementărilor în vigoare. Dacă nu sunteți destinatarul acestui mesaj, sunteți noti fi cat prin prezenta că divulgarea, copierea, utilizarea sau distribuirea oricăror informații sau materiale transmise cu acest mesaj este strict interzisă. Dacă din greșeală recepționați acest mesaj, vă rugăm să-l remiteți imediat prin e-mail și să ștergeți mesajul și orice fi șier atașat acestuia.

----- Mesaj original -----
De la: "Dorin Loghin" <[FOI #806 email]>
Către: "solicitare de acces la informații cereri către Inspecția Financiară" <[Inspecția Financiară email cerere]>
Trimis: vineri, 1 septembrie, 2023 15:25:57
Subiect: [SPAM] cerere Acces la informaţie - Solicitare de informații

Către Inspecția Financiară,

CERERE

Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:

1. Lista integrală a conducătorilor/membrilor structurilor de conducere și a conducătorilor de secții, direcţii şi direcţii generale cu indicarea, per fiecare persoană în parte, în conformitate cu art. 10 – 21/1 din Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 270/2018, a salariului de bază; sporului lunar pentru gradul profesional; sporului lunar pentru deţinerea titlului ştiinţific şi/sau ştiinţifico-didactic; sporului lunar pentru deţinerea titlului onorific; sporului pentru performanţă; sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile; sporurilor pentru munca suplimentară, pentru munca de noapte şi/sau pentru munca prestată în zilele de sărbătoare nelucrătoare şi/sau în zilele de repaus; sporului pentru participare în proiecte de dezvoltare finanţate din surse externe; sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii de risc sporit pentru sănătate; premiilor unice; premiului anual pentru anul 2022;

2. Lista contractelor de achiziție publică de bunuri, servicii și lucrări de valoare mică, ale căror valoare depășesc suma de 10.000 lei pentru bunuri, servicii și lucrări, fără taxa pe valoarea adăugată, încheiate în anul 2023, în conformitate cu Regulamentul privind achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 665/2016 (în vigoare până la 1 iulie 2023). Vă rugăm să includeți data încheierii contractului, părțile contractante, obiectul achiziției publice și valoarea contractului;

3. Date privind solicitările de informații procesate în anul 2022 în temeiul Legii nr. 982/2000 privind accesul la informații, inclusiv: a) numărul de cereri primite; b) numărul de cereri satisfăcute în temeiul art. 18 din Legea nr. 982/2000; c) numărul de cereri, la care accesul la informație a fost refuzat conform art. 19 din Legea nr. 982/2000; d) numărul de cereri redirecționate către alte autorități în temeiul art. 17 din Legea nr. 982/2000.

Totodată, vă rugăm să ne furnizați link-urile relevante la pagina web oficială a instituției unde pot fi găsite informații referitoare la:

a. Organigrama/lista tuturor subdiviziunilor (inclusiv a instituțiilor din subordine, dacă există);

b. Budgetul/planul financiar pentru anul 2023:

c. Raportul financiar pentru anul 2022;

d. Cadrul normativ care reglementează activitatea instituției;

e. Funcțiile/serviciile oferite cetățenilor;

f. Registrul bunurilor aflate în proprietatea/gestiunea instituției;

g. Informațiile de contact pentru depunerea reclamațiilor/solicitărilor/petițiilor;

h. Informații despre posturile vacante;

i. Informații despre procedurile de angajare finalizate (cel puțin pentru anul 2022 și 2023);

j. Informații despre concursurile de achiziții în desfășurare;

k. Anunțurile privind rezultatele concursurilor de achiziții desfășurate în 2022 și 2023;

l. Informații privind registrele și bazele de date gestionate de instituție;

m. Salariile conducătorilor/membrilor organelor de conducere ale instituției și ale conducătorilor subdiviziunilor structurale.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Dorin Loghin

-------------------------------------------------------------------

Vă rugăm să utilizaţi această adresă de email pentru toate răspunsurile la această solicitare.
[FOI #806 email]

Dacă este greșită adresa [Inspecția Financiară email cerere] pentru o solicitare Acces la informaţie adresată către Inspecția Financiară? Dacă da, vă rugăm să ne contactaţi utilizând acest formular :
https://www.vreauinfo.md/ro/change_reque...

Disclaimer: Acest mesaj şi orice răspuns primit sau trimis va fi publicat pe Internet. Politicile noastre privind confidenţialitatea:
https://www.vreauinfo.md/ro/help/officers

Rețineți că, în unele cazuri, publicarea cererilor și a răspunsurilor va fi amânată.

Dacă sunteți responsabil de Legea 982/2000 în cadrul instituției dumneavoastră și credeţi că serviciul furnizat de acest site este util, vă rugăm să-i solicitaţi departamentului IT din instituția dumneavoastră să creeze un link către noi, de la secțiunea pentru/despre informaţii publice a site-ului instituției dumneavoastră.

-------------------------------------------------------------------

Inspectia financiara, Inspecția Financiară

1 Atașament

Bună ziua!
Vă remitem atașat răspunsul la solicitarea Dumneavostra, vă rugăm să
confirmați recepționarea mesajului
Cu respect,
Inspecția Financiară
Ministerul Finanțelor
Tel : +373 22 222670 fax: 022 22 07 75
E-mail : [Inspecția Financiară email cerere]
IMPORTANT / CONFIDENȚIAL: Acest mesaj conține informații care
pot fi confidențiale și/sau exceptate de la divulgare în temeiul
legii/reglementărilor în vigoare. Dacă nu sunteți destinatarul acestui
mesaj, sunteți notificat prin prezenta că divulgarea, copierea, utilizarea
sau distribuirea oricăror informații sau materiale transmise cu acest
mesaj este strict interzisă. Dacă din greșeală recepționați acest mesaj,
vă rugăm să-l remiteți imediat prin e-mail și să ștergeți mesajul și
orice fișier atașat acestuia.

--------------------------------------------------------------------------

De la: "Inspectia financiara" <[Inspecția Financiară email cerere]>
Către: "Dorin Loghin" <[FOI #806 email]>
Trimis: luni, 11 septembrie, 2023 9:57:15
Subiect: Re: [SPAM]  cerere Acces la informaţie  - Solicitare de
informații
recepționat la data de 11.09.2023, mesaj spam

Cu respect,
Inspecția Financiară
Ministerul Finanțelor
Tel : +373 2 2 222670 fax: 022 22 07 75
E-mail : [Inspecția Financiară email cerere]
IMPORTANT / CONFIDENȚIAL: Acest mesaj conține informații care pot fi con fi
dențiale și/sau exceptate de la divulgare în temeiul legii/reglementărilor
în vigoare. Dacă nu sunteți destinatarul acestui mesaj, sunteți noti fi cat
prin prezenta că divulgarea, copierea, utilizarea sau distribuirea
oricăror informații sau materiale transmise cu acest mesaj este strict
interzisă. Dacă din greșeală recepționați acest mesaj, vă rugăm să-l
remiteți imediat prin e-mail și să ștergeți mesajul și orice fi șier atașat
acestuia.

----- Mesaj original -----
De la: "Dorin Loghin" <[FOI #806 email]>
Către: "solicitare de acces la informații cereri către Inspecția
Financiară" <[Inspecția Financiară email cerere]>
Trimis: vineri, 1 septembrie, 2023 15:25:57
Subiect: [SPAM]  cerere Acces la informaţie  - Solicitare de informații

Către Inspecția Financiară,

CERERE

Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit
următoarele informații de interes public:

1.        Lista integrală a conducătorilor/membrilor structurilor de
conducere și a conducătorilor de secții, direcţii şi direcţii generale cu
indicarea, per fiecare persoană în parte, în conformitate cu art. 10 –
21/1 din Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
nr. 270/2018, a salariului de bază; sporului lunar pentru gradul
profesional; sporului lunar pentru deţinerea titlului ştiinţific şi/sau
ştiinţifico-didactic; sporului lunar pentru deţinerea titlului onorific;
sporului pentru performanţă; sporului de compensare pentru munca prestată
în condiţii nefavorabile; sporurilor  pentru munca suplimentară, pentru
munca de noapte şi/sau pentru munca prestată în zilele de sărbătoare
nelucrătoare şi/sau în zilele de repaus; sporului pentru participare în
proiecte de dezvoltare finanţate din surse externe; sporului de compensare
pentru munca prestată în condiţii de risc sporit pentru sănătate;
premiilor unice; premiului anual pentru anul 2022;

2.        Lista contractelor de achiziție publică de bunuri, servicii și
lucrări de valoare mică, ale căror valoare depășesc suma de 10.000 lei
pentru bunuri, servicii și lucrări, fără taxa pe valoarea adăugată,
încheiate în anul 2023, în conformitate cu Regulamentul privind
achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
665/2016 (în vigoare până la 1 iulie 2023). Vă rugăm să includeți data
încheierii contractului, părțile contractante, obiectul achiziției publice
și valoarea contractului;

3.        Date privind solicitările de informații procesate în anul 2022
în temeiul Legii nr. 982/2000 privind accesul la informații, inclusiv: a)
numărul de cereri primite; b) numărul de cereri satisfăcute în temeiul
art. 18 din Legea nr. 982/2000; c) numărul de cereri, la care accesul la
informație a fost refuzat conform art. 19 din Legea nr. 982/2000; d)
numărul de cereri redirecționate către alte autorități în temeiul art. 17
din Legea nr. 982/2000.

Totodată, vă rugăm să ne furnizați link-urile relevante la pagina web
oficială a instituției unde pot fi găsite informații referitoare la:

a.        Organigrama/lista tuturor subdiviziunilor (inclusiv a
instituțiilor din subordine, dacă există);

b.        Budgetul/planul financiar pentru anul 2023:

c.        Raportul financiar pentru anul 2022;

d.        Cadrul normativ care reglementează activitatea instituției;

e.        Funcțiile/serviciile oferite cetățenilor;

f.        Registrul bunurilor aflate în proprietatea/gestiunea
instituției;

g.        Informațiile de contact pentru depunerea
reclamațiilor/solicitărilor/petițiilor;

h.        Informații despre posturile vacante;

i.        Informații despre procedurile de angajare finalizate (cel puțin
pentru anul 2022 și 2023);

j.        Informații despre concursurile de achiziții în desfășurare;

k.        Anunțurile privind rezultatele concursurilor de achiziții
desfășurate în 2022 și 2023;

l.        Informații privind registrele și bazele de date gestionate de
instituție;

m.        Salariile conducătorilor/membrilor organelor de conducere ale
instituției și ale conducătorilor subdiviziunilor structurale.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format
electronic.

Vă mulţumesc,

Dorin Loghin

-------------------------------------------------------------------

Vă rugăm să utilizaţi  această adresă de email pentru toate răspunsurile
la această solicitare.
[FOI #806 email]

Dacă este greșită adresa   [Inspecția Financiară email cerere] pentru o
solicitare  Acces la informaţie adresată către   Inspecția Financiară?
Dacă da, vă rugăm să ne contactaţi utilizând acest formular :
https://www.vreauinfo.md/ro/change_reque...

Disclaimer: Acest mesaj şi orice răspuns primit sau trimis va fi publicat
pe Internet. Politicile noastre privind confidenţialitatea:
https://www.vreauinfo.md/ro/help/officers

Rețineți că, în unele cazuri, publicarea cererilor și a răspunsurilor va
fi amânată.

Dacă sunteți responsabil de Legea 982/2000 în cadrul instituției
dumneavoastră și credeţi că serviciul furnizat de acest site este util, vă
rugăm să-i solicitaţi departamentului IT din instituția dumneavoastră să
creeze un link către noi, de la secțiunea pentru/despre informaţii publice
a site-ului instituției dumneavoastră.

-------------------------------------------------------------------