Solicitare de informații

Răspunsul la această cerere este amânat. Conform legii Întreprinderea de Stat pentru Utilizarea Spațiului Aerian și Deservirea Traficului Aerian "MOLDATSA" ar fi trebuit să vă răspundă propmt si către (detalii)

Către Întreprinderea de Stat pentru Utilizarea Spațiului Aerian și Deservirea Traficului Aerian "MOLDATSA",

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Lista contractelor de achiziție publică de bunuri, lucrări și servicii, încheiate în anul 2023, care fac obiectul procedurilor de achiziție stabilite prin Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat nr. 351 din 10.06.2020. Vă rugăm să includeți data încheierii contractului, părțile contractante, obiectul achiziției și valoarea contractului;

2. Valoarea totală a salariilor pentru fiecare membru în parte al consiliului de administraţie, comisiei de cenzori şi administratorului instituției dumneavoastră, primite de aceștia în anul 2022, divizate în salariul de bază, sporurile și premiile primite de fiecare persoană separat.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Dorin Loghin

ORG, Întreprinderea de Stat pentru Utilizarea Spațiului Aerian și Deservirea Traficului Aerian "MOLDATSA"

Bună ziua,
Prin prezentul email, Vă aducem la cunoștință că cererea Dvs. a fost
înregistrată cu nr. 655 din 04.09.2023. Vom reveni cu un răspuns în
termeni proximi.
P.S. Adițional, Vă aducem la cunoștință că o dată intrarea în vigoare a
Legii Nr. 148 din 09-06-2023 privind accesul la informațiile de interes
public, legea 982/2000 a fost abrogată. 
https://www.legis.md/cautare/getResults?...
Cu respect,

Office

S.E. MoldATSA, 80/4 Dacia str., MD 2026
Chisinau, Republic of Moldova
Tel.: +373 22 502 805 | Mobile: +373 79 999 896
[1][MOLDATSA email cerere] | [2]http://moldatsa.md

NOTIFICARE DE CONFIDENŢIALITATE ŞI SECURITATE
Acest mesaj şi/sau fişierele ataşate pot conţine informaţii ce sunt
confidenţiale. Vă aducem la cunoştinţă că dezvăluirea, copierea,
distribuirea sau iniţierea unor acţiuni pe baza prezentei informaţii sunt
strict interzise şi atrag răspunderea civilă şi penală. In cazul în care
le-aţi primit din greşeală, fără să fiţi destinatarul intenţionat. Vă
rugăm să-l ştergeţi imediat şi să notificaţi expeditorul.

MESSAGE CONFIDENTIALITY AND SECURITY NOTICE
This message or/and its attached files may contain information that are
privileged and classified. In case you received it by error, without you
being the intended recipient, please delete it immediately from your
system and notify the sender. Copying, use or distribution to others of
this message, without the consent of the sender, is against the law.

From: Dorin Loghin <[FOI #847 email]>
To: solicitare de acces la informații cereri către MOLDATSA
<[MOLDATSA email cerere]>
Sent: 9/4/2023 8:38 AM
Subject: cerere Acces la informaţie - Solicitare de informații

Către Întreprinderea de Stat pentru Utilizarea Spațiului Aerian și
Deservirea Traficului Aerian "MOLDATSA",

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit
următoarele informații de interes public:
1.     Lista contractelor de achiziție publică de bunuri, lucrări și
servicii, încheiate în anul 2023, care fac obiectul procedurilor de
achiziție stabilite prin Hotărârea Guvernului pentru aprobarea
Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și
serviciilor la întreprinderea de stat nr. 351 din 10.06.2020. Vă rugăm
să includeți data încheierii contractului, părțile contractante,
obiectul achiziției și valoarea contractului;

2.     Valoarea totală a salariilor pentru fiecare membru în parte al
consiliului de administraţie, comisiei de cenzori şi administratorului
instituției dumneavoastră, primite de aceștia în anul 2022, divizate în
salariul de bază, sporurile și premiile primite de fiecare persoană
separat.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format
electronic.

Vă mulţumesc,

Dorin Loghin

-------------------------------------------------------------------

Vă rugăm să utilizaţi  această adresă de email pentru toate răspunsurile
la această solicitare.
[FOI #847 email]

Dacă este greșită adresa   [MOLDATSA email cerere] pentru o solicitare  Acces la
informaţie adresată către   Întreprinderea de Stat pentru Utilizarea
Spațiului Aerian și Deservirea Traficului Aerian "MOLDATSA"? Dacă da, vă
rugăm să ne contactaţi utilizând acest formular :
https://www.vreauinfo.md/ro/change_reque...

Disclaimer: Acest mesaj şi orice răspuns primit sau trimis va fi
publicat pe Internet. Politicile noastre privind confidenţialitatea:
https://www.vreauinfo.md/ro/help/officers

Rețineți că, în unele cazuri, publicarea cererilor și a răspunsurilor va
fi amânată.

Dacă sunteți responsabil de Legea 982/2000 în cadrul instituției
dumneavoastră și credeţi că serviciul furnizat de acest site este util,
vă rugăm să-i solicitaţi departamentului IT din instituția dumneavoastră
să creeze un link către noi, de la secțiunea pentru/despre informaţii
publice a site-ului instituției dumneavoastră.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[MOLDATSA email cerere]
2. http://moldatsa.md/