Către Agenția Națională Antidoping,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Lista integrală a conducătorilor/membrilor structurilor de conducere și a conducătorilor de secții, direcţii şi direcţii generale cu indicarea, per fiecare persoană în parte, în conformitate cu art. 10 – 21/1 din Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 270/2018, a salariului de bază; sporului lunar pentru gradul profesional; sporului lunar pentru deţinerea titlului ştiinţific şi/sau ştiinţifico-didactic; sporului lunar pentru deţinerea titlului onorific; sporului pentru performanţă; sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile; sporuri pentru munca suplimentară, pentru munca de noapte şi/sau pentru munca prestată în zilele de sărbătoare nelucrătoare şi/sau în zilele de repaus; sporului pentru participare în proiecte de dezvoltare finanţate din surse externe; premiilor unice; premiului anual pentru anii 2020 și 2021;
2. Copia planului anual de achiziții publice de bunuri, lucrări sau servicii pentru anul 2020 și 2021, precum și copia rapoartelor privind rezultatele procedurilor de achiziții publice desfășurate în anul 2020 și 2021 privind toate procedurile de achiziții desfășurate de instituția Dvs., în conformitate cu art. 46 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice: licitație deschisă, licitație restrânsă, dialog competitiv, proceduri negociate, cerere a ofertelor de prețuri, concurs de soluții, achiziție în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice, parteneriat pentru inovare, precum și informația cu privire la sumele finale ale plăților pentru fiecare contract realizat în această perioadă separat;
3. Informații privind subsidiile/granturile/donațiile acordate persoanelor juridice în anii 2020 – 2021, inclusiv informații privind beneficiarul, baza legală, statutul juridic și data semnării/acordării per fiecare subsidiu/grant/donație în parte.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Dorin Loghin

Ecaterina Vrancean, Agenția Națională Antidoping

Referitor la solicitartea din 24.06.2021

Agenția Națională Antidoping prezintă următoarea informație:

1.
Nu avem desemnați membrii structurilor de conducere și conform statelor de personal nu vem conducători de secție/direcție etc.

- Zubcu Victor- Director General: Se salarizează conform Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 270/2018, art. 7 alin. 6. Cultură, tineret și sport
Codul- H6002
Clasa salarizării- 85
Coeficientul de salarizare-5,79
Spor lunar pentru performanță:până la 10% conform fișelor de evaluare

Raportul desfășurat cu date poate fi verificat în declarația de avere și interese personale, publicată pe https://portal-declaratii.ani.md/

- Arhip Elena- Director general adjunct: Se salarizează conform Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 270/2018, art. 7 alin. 6. Cultură, tineret și sport
Codul- H6002-4
Clasa salarizării- 81
Coeficientul de salarizare-5,33
Spor lunar pentru performanță:până la 10% conform fișelor de evaluare
Premia anuală
Munca prestată în zilele de repaos: Conform Codului Muncii, în baza ordinelor agenției.

Raportul desfășurat cu date poate fi verificat în declarația de avere și interese personale, publicată pe https://portal-declaratii.ani.md/

2. Informația privind achizițiile publice este plasată pe pagina web a agenției: https://anad.gov.md/ro/content/achizi%C8...

3. Subsidii/granturi/donații nu sunt.

Cu respect,

Vrancean Ecaterina

Jurist ANAD,

+373 60829401