Către Întreprinderea de Stat ”Calea Ferată din Moldova”,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Copia planului anual de achiziții publice de bunuri, lucrări sau servicii pentru anul 2020 și 2021, precum și copia rapoartelor privind rezultatele procedurilor de achiziții publice desfășurate în anul 2020 și 2021 privind toate procedurile de achiziții desfășurate de instituția Dvs., în conformitate cu art. 46 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice: licitație deschisă, licitație restrânsă, dialog competitiv, proceduri negociate, cerere a ofertelor de prețuri, concurs de soluții, achiziție în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice, parteneriat pentru inovare, precum și informația cu privire la sumele finale ale plăților pentru fiecare contract realizat în această perioadă separat;
2. Care este valoarea alocațiilor bugetare (subvenţii, transferuri) primite de la autoritățile/instituțiile publice în anul 2020 și 2021?

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Svetlana

Întreprinderea de Stat ”Calea Ferată din Moldova”

2 Atașamente

This is the mail system at host mail.vreauinfo.md.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[Calea Ferată email cerere]>: host mail.railway.md[217.26.164.57] said: 450 4.7.25 Client
host rejected: cannot find your hostname, [185.181.229.137] (in reply to
RCPT TO command)

Diana Butnaru,

1 Atașament