Solicitare informații de interes public

Solicitarea a fost reuşită

Către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Lista integrală a conducătorilor/membrilor structurilor de conducere și a conducătorilor de secții, direcții și direcții generale cu indicarea, per fiecare persoană în parte, în conformitate cu Legea salarizării nr. 847/2002 a salariului de bază (salariul tarifar, salariul funcției), salariului suplimentar (adaosurile și sporurile la salariul de bază) și a altor plăți de stimulare și compensare pentru anul 2022;
2. Lista contractelor de achiziție publică de bunuri, servicii și lucrări de valoare mică, ale căror valoare depășesc suma de 10.000 lei pentru bunuri, servicii și lucrări, fără taxa pe valoarea adăugată, încheiate în anul 2023, în conformitate cu Regulamentul privind achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 665/2016 (în vigoare până la 1 iulie 2023). Vă rugăm să includeți data încheierii contractului, părțile contractante, obiectul achiziției publice și valoarea contractului;
3. Date privind solicitările de informații procesate în anul 2022 în temeiul Legii nr. 982/2000 privind accesul la informații, inclusiv: a) numărul de cereri primite; b) numărul de cereri satisfăcute în temeiul art. 18 din Legea nr. 982/2000; c) numărul de cereri, la care accesul la informație a fost refuzat conform art. 19 din Legea nr. 982/2000; d) numărul de cereri redirecționate către alte autorități în temeiul art. 17 din Legea nr. 982/2000.
Totodată, vă rugăm să ne furnizați link-urile relevante la pagina web oficială a instituției unde pot fi găsite informații referitoare la:
a. Organigrama/lista tuturor subdiviziunilor (inclusiv a instituțiilor din subordine, dacă există);
b. Budgetul/planul financiar pentru anul 2023:
c. Raportul financiar pentru anul 2022;
d. Cadrul normativ care reglementează activitatea instituției;
e. Funcțiile/serviciile oferite cetățenilor;
f. Registrul bunurilor aflate în proprietatea/gestiunea instituției;
g. Informațiile de contact pentru depunerea reclamațiilor/solicitărilor/petițiilor;
h. Informații despre posturile vacante;
i. Informații despre procedurile de angajare finalizate (cel puțin pentru anul 2022 și 2023);
j. Informații despre concursurile de achiziții în desfășurare;
k. Anunțurile privind rezultatele concursurilor de achiziții desfășurate în 2022 și 2023;
l. Informații privind registrele și bazele de date gestionate de instituție;
m. Salariile conducătorilor/membrilor organelor de conducere ale instituției și ale conducătorilor subdiviziunilor structurale.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Zama Vitalie

ANRE, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică

Inregistrat ANRE nr. 12830

arată secţiunile citate

Agenția ANRE, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică

2 Atașamente

Buna ziua.  Va remitem atasat scrisoarea ANRE nr. 06-01/3839 din 18.09.23 

Rog, confirmati receptionarea

 

Cu respect,

Ludmila Grosu, sef secretariat, ANRE

 

Tel: (022) 823-955

Linia Verde: (022) 823 954

Secția autorizări DSE: (022) 823 927

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică

MD 2005, mun.Chișinău, str.A.Pușkin,52/A

web: [1]www.anre.md

[2]/service/home/~/?id=104504&part=2&auth=coimage001.png@01D52781.94DDB580

References

Visible links
1. http://www.anre.md/