Statistica Profesorilor lucrători în instituțiile din sate

Solicitarea a fost reuşită

Romanciuc Gheorghe

Către Ministerul Educaţiei Culturii și Cercetării,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Nr cadrelor angajate în instituțiile de la sate
2. Nr de profesori angajați prin cumul
3. Salariul mediu al unui profesor angajat în instituțiile urbane
4. Ce fel de profesori (domeniul) nu sunt cadre angajate în cadrul instituțăălor urbane ...
...

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.
Email : [email address]

Vă mulţumesc, Gheorghe Romanciuc

1 Atașament

Vă trimitem anexat răspunsul la demersul dmv. recepționat la data de 8
octombrie.
Vă rugăm să confirmați recepționarea mesajului.
Cu respect, MECC!

1 Atașament

Stimate domnule Postovanu,
Vă expediem atașat informația solicitată.
Cu respect,
Angelina Bezu,
consultant superior în Direcția analiză, monitorizare și evaluare a
politicilor din cadrul Ministerului Educației Culturii și Cercetării

Echipa VreauInfo a lăsat o adnotare ()

Primul răspuns a fost recepționat de către utilizatorul Gheorghe Romanciuc. Al doilea răspuns a fost recepționat de către Echipa VreauInfo, care a expediat o cerere similară pentru a testa cum Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării va răspunde la două cereri identice. Pentru curiozitate puteți consulta ambele răspunsuri pentru a găsi asemănările și deosebirile dintre ele.