Suma donată pentru Filarmonica Naționala ”Serghei Lunchevici”

Solicitarea a fost refuzată de către Guvernul Republicii Moldova.

Către Guvernul Republicii Moldova,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:

Suma donată de către Guvernul Republicii Moldova Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”, mistuită de flăcări în urma incendiului devastator din data de 24 septembrie 2020.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Diana Butnaru

Guvernul Republicii Moldova

Bună ziua,
Vă comunicăm că, în conformitate art.75 alin.(1) din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018, petiţia trebuie să conțină numele, prenumele, domiciliul și să fie semnată de autor, iar în cazul petiţiei în formă electronică - semnătura electronică.
Iar conform art.76 (2) al codului menționat „Dacă petiţia nu corespunde cerinţelor prevăzute la art.72 alin.(3) sau art.75 alin.(1) lit.c)–e), solicitantului i se indică asupra neajunsurilor şi i se acordă un termen rezonabil pentru înlăturarea lor. În cazul în care petiţionarul nu înlătură neajunsurile în termenul acordat, petiţia nu se examinează”.


Direcția managementul documentelor și petiții,
Cancelaria de Stat a Republicii Moldova

----- Mesaj original -----
De la: "Diana" <[FOI #164 email]>
Către: "petitii" <[Guvernul Republicii Moldova email cerere]>
Trimis: luni, 28 decembrie, 2020 15:22:05
Subiect: cerere Acces la informaţie - Suma donată pentru Filarmonica Naționala ”Serghei Lunchevici”

Către Guvernul Republicii Moldova,

CERERE

Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:

Suma donată de către Guvernul Republicii Moldova Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”, mistuită de flăcări în urma incendiului devastator din data de 24 septembrie 2020.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Diana Butnaru

-------------------------------------------------------------------

Vă rugăm să utilizaţi această adresă de email pentru toate răspunsurile la această solicitare.
[FOI #164 email]

Dacă este greșită adresa [Guvernul Republicii Moldova email cerere] pentru o solicitare Acces la informaţie adresată către Guvernul Republicii Moldova? Dacă da, vă rugăm să ne contactaţi utilizând acest formular :
https://www.vreauinfo.md/ro/change_reque...

Disclaimer: Acest mesaj şi orice răspuns primit sau trimis va fi publicat pe Internet. Politicile noastre privind confidenţialitatea:
https://www.vreauinfo.md/ro/help/officers

Dacă sunteți responsabil de Legea 982/2000 în cadrul instituției dumneavoastră și credeţi că serviciul furnizat de acest site este util, vă rugăm să-i solicitaţi departamentului IT din instituția dumneavoastră să creeze un link către noi, de la secțiunea pentru/despre informaţii publice a site-ului instituției dumneavoastră.

-------------------------------------------------------------------