Către Ministerul Afacerilor Interne,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Câte achiziții publice au fost desfășurate de MAI în I trimestru al anului 2018?
2. Care e valoarea acestor achiziții?
3. Care achiziții au fost cele mai costisitoare?
4. Câte companii au participat la tenderele anunțate de MAI per fiecare tender?
5. Care sunt companiile participante per fiecare tender?

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Iuliana

Cancelaria DAPD, Ministerul Afacerilor Interne

1 Atașament

Zama Vitalie a lăsat o adnotare ()

Existența altor surse pentru obținerea informației solicitate:
Potrivit pct. 22 din Hotărîrea Plenului CSJ ("accesul la informatie"), dreptul de acces la informaţiile oficiale se va considera lezat dacă furnizorul indică în răspunsul oferit solicitantului doar anumite repere, în baza cărora solicitantul ar putea să apropie informaţia respectivă ulterior, după efectuarea unor investigaţii suplimentare.

In aceste conditii, consider ca refuzul MAI este unul ilegal.

Oleg Postovanu,

1 Atașament

Bună ziua.

Cu referire la cererea prin care solicitați prezentarea anumitor
informații ce țin de  achizițiile publice ale Ministerului Afacerilor
Interne, comunicăm următoarele.

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) al Legii nr. 131 din 03
iulie 2015 privind achizițiile publice, notăm că autoritatea contractantă,
prin intermediul grupului de lucru, este obligată ă asigure publicitatea
şi transparenţa procedurilor de achiziţie public.

          Astfel, Vă atașez Darea de seamă pe trimestrul I, în care se
reflectă toată informația solicitată.
Cu respect,
Dorina Ciupercă

Oleg Postovanu a lăsat o adnotare ()

Al doilea răspuns a fost obținut la solicitarea expediată în adresa Ministerului din numele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului. În cazul în care o instituție nu va răspunde la o solicitare expediată de utilizatorii platformei, echipa VreauInfo.md va expedia o solicitare suplimentară în încercarea de obține informațiile solicitate.