Către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (9) din Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile, orice substanţă sau obiect pe care deţinătorul îl aruncă sau are intenţia ori obligaţia să îl arunce, se consideră deșeu.
Respectiv, dacă am intenția de a arunca medicamente cu termen expirat, seringi folosite, termometre ce conțin mercur, acestea sunt considerate deșeuri.
Reieșind din cele expuse, solicit respectuos să mă informați cu privire la:
1. Sunt considerate medicamentele cu termen expirat/seringele folosite deșeuri periculoase? Unde pot fi eliminate/predate acestea pentru a fi gestionate corespunzător? Aruncarea acestora la punctele de colectare a deșeurilor orăşeneşti reprezintă o soluție, sau acestea necesită o gestionare specială?
2. Ce facem cu dispozitivele medicale, ieșite din funcțiune și care conțin mercur? Unde le predăm ca să fim siguri că vor fi gestionate corespunzător?
Țin să menționez că, sunt persoană fizică (nu instituție medicală, întreprindere, etc.) și în lipsa soluțiilor din partea instituțiilor de stat, singura soluție de eliminare a asemnea deșeuri reprezintă punctele de colectare a deșeurilor orăşeneşti. Chiar dacă conștientizez că nu este cea mai bună rezolvare a problemei, lipsa unei soluții din partea instituțiilor de stat nu îmi oferă alternativă.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Tarnovschi Ana