Cererile depuse în pricini cu element de extraneitate

Solicitarea a fost reuşită

Către Ministerul Justiției,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1.numărul cererilor examinate de instanțele judecătorești naționale în pricinile cu element de extraneitate pentru perioada 2017- 2018 precum și numărul cererilor depuse în total. Cerem respectuos, ca să fie menționat obiectul cauzelor.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,
Ermurachi Daniela

secretariat, Ministerul Justiției

Bună ziua, mesajul dumneavoastră a fost recepționat.

Aurelia Bilici, Ministerul Justiției

Stimată Daniela,
în legătură cu intrarea în vigoare a Codului administrativ al RM (care a abrogat Legea cu privire la petiționare, iar art.15 alin.(1) din Legea nr.982/2000 face referire la aceasta), solicitarea Dvs. urmează să fie conformă cerințelor art.75 din Cod.

----- Исходное сообщение -----
От: "secretariat" <[Ministerul Justiției email cerere]>
Кому: "Aurelia Bilici" <[adresă de email]>
Отправленные: Четверг, 4 Апрель 2019 г 14:48:20
Тема: Fwd: cerere Acces la informaţie - Cererile depuse în pricini cu element de extraneitate

Șef, Secția managementul documentelor
Tel: 022201431

----- Mesaj redirecţionat -----
De la: "Daniela" <[FOI #81 email]>
Către: "secretariat" <[Ministerul Justiției email cerere]>
Trimis: joi, 4 aprilie, 2019 14:35:19
Subiect: cerere Acces la informaţie - Cererile depuse în pricini cu element de extraneitate

Către Ministerul Justiției,

CERERE

Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:

1.numărul cererilor examinate de instanțele judecătorești naționale în pricinile cu element de extraneitate pentru perioada 2017- 2018 precum și numărul cererilor depuse în total. Cerem respectuos, ca să fie menționat obiectul cauzelor.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Ermurachi Daniela

-------------------------------------------------------------------

Vă rugăm să utilizaţi această adresă de email pentru toate răspunsurile la această solicitare.
[FOI #81 email]

Dacă este greșită adresa [Ministerul Justiției email cerere] pentru o solicitare Acces la informaţie adresată către Ministerul Justiției? Dacă da, vă rugăm să ne contactaţi utilizând acest formular :
https://www.vreauinfo.md/ro/change_reque...

Disclaimer: Acest mesaj şi orice răspuns primit sau trimis va fi publicat pe Internet. Politicile noastre privind confidenţialitatea:
https://www.vreauinfo.md/ro/help/officers

Dacă sunteți responsabil de Legea 982/2000 în cadrul instituției dumneavoastră și credeţi că serviciul furnizat de acest site este util, vă rugăm să-i solicitaţi departamentului IT din instituția dumneavoastră să creeze un link către noi, de la secțiunea pentru/despre informaţii publice a site-ului instituției dumneavoastră.

-------------------------------------------------------------------

Către Aurelia Bilici,
Secretar administrativ superior
Secția managementul documentelor al
Ministerului Justiției

Ermurachi Daniela, domiciliată în orașul Ungheni, poșta electronică: [email address], în conformitate cu art.72-75 din Codul Admistrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018, cerem respectuos oferirea informației cu privire la numărul dosarelor examinate de către instanțele judecătorești naționale în pricini civile cu element de extraneitate. Solicităm , de a fi stabilit numărul cererilor depuse, examinate precum și obiectul cauzelor solicitate a fi examinate.

Cu stimă,
Ermurachi Daniela

Aurelia Bilici, Ministerul Justiției

Stimată dnă Daniela,
în conformitate cu art.75 alin.(1) lit.(e) cererea transmisă în formă electronică urmează să conțină semnătura electronică.

----- Исходное сообщение -----
От: "foi+request-81-8474b372" <[FOI #81 email]>
Кому: "Aurelia Bilici" <[adresă de email]>
Отправленные: Пятница, 5 Апрель 2019 г 12:10:44
Тема: Re: cerere Acces la informaţie - Cererile depuse în pricini cu element de extraneitate

Către Aurelia Bilici,

Secretar administrativ superior

Secția managementul documentelor al

Ministerului Justiției

Ermurachi Daniela, domiciliată în orașul Ungheni, poșta electronică: [adresă de email], în conformitate cu art.72-75 din Codul Admistrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018, cerem respectuos oferirea informației cu privire la numărul dosarelor examinate de către instanțele judecătorești naționale în pricini civile cu element de extraneitate. Solicităm , de a fi stabilit numărul cererilor depuse, examinate precum și obiectul cauzelor solicitate a fi examinate.

Cu stimă,

Ermurachi Daniela

arată secţiunile citate

1 Atașament